Mārupes novada pašvaldības skolām ERAF projektā piešķirti 483 datori

09.12.2022.

Ceturtdien, 8. decembrī, Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 483 datorus, kas paredzēti Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm 7.-9. klašu mācību procesa nodrošināšanai.


Datoru piegāde veikta Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā "Atveseļošanās palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT - EU) pasākums vispārējās un speciālās izglītības iestāžu digitalizācijai", kura mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā.


Kopā Mārupes novadā saņemti 483 datori, kuri paredzēti 7. - 9. klašu skolēniem Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs 7. -9. klasēs skolēnu skaits 1174, bet datori novadam piešķirti pēc metodikas -  41% no skolēnu skaita.


Sakām lielu paldies Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Lagzdkalnam par tehnisku un organizatorisku atbalstu piegādes brīdī!


Datoru sadale plānota nākamajā nedēļā, kad arī datori nonāks izglītības iestādēs.

Izglītības pārvalde