Labas ziņas Mārupes BMX sporta parka apmeklētājiem!

11.10.2019.

h

Esam finiša taisnē projekta “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” realizēšanā. Projekta mērķis ir labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu, pavadot laiku, aktīvi, veselīgi un droši. Parka teritorijā ir pieejamas dažādas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes, tāpēc bija nepieciešama publiskās ēkas izveide, kas nodrošinātu parkā pieejamo aktivitāšu informatīvā un tehniskā atbalsta pieejamību. Publisko ēku (kopējā platība 95.8m2) plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī, tā nodrošinot būtisku pienesumu aktīvās atpūtas parka aktivitāšu pilnveidošanai, uzsākoties jau ziemas aktivitātēm. Publiskās ēkas izveide dos iespēju sarīkot vairāk sporta nometnes un sacensību turnīrus, kā arī plānota drošas velobraukšanas skolas izveide, dodot iespēju apgūt velo iemaņas ikvienam, pat pašam mazākajam velo entuziastam.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publisko finansējumu 45 000 eiro apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. 5 000 eiro (10%) līdzfinansējumu nodrošina Mārupes novada dome.

f

Teritorijas sakopšanu, uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu veic biedrība "Mārupes BMX klubs" brīvprātīgā darba veidā sadarbībā ar sabiedrībai draudzīgiem uzņēmumiem un Mārupes novada pašvaldību.

Projekta pabeigšanas fāzē tiks rīkota svinīga atklāšana, uz kuru tiks aicināti “Pierīgas partnerības” teritorijas novadu iedzīvotāji, sadarbības partneri un citi interesenti.

Vairāk informācijas www.bmxmarupe.lv.

 

Biedrība Mārupes BMX klubs