Projekta ietvaros pārbūvēs ceļu C10

08.04.2019.
es

Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 260 000 EUR apmērā projekta “Ceļa C-10 pārbūve” (Nr. 18-04-A00702-000105) īstenošanai. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta ietvaros 2019.gada būvniecības sezonā tiks veikta ceļa C-10 (Mazieķi - Priedāji - Stīpnieku ceļš) posmā no valsts vietējā autoceļa V-14 Jaunmārupe – Skulte līdz īpašumam ar kad. Nr. 80760060117 pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots Skultes ciema savienojums ar novada administratīvo centru, kā arī tiks nodrošināta piekļūšana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas zemei.

Saskaņā ar būvprojektu pārbūvējamā ceļa posma garums ir 1412 m. Ceļa platums pēc pārbūves būs 7 m. Būvprojektā paredzēta brauktuves paplašināšana vietās, kur tas ir nepieciešams. Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījuma pamata kārtu un minerālmateriālu maisījuma virskārtu.

Projekta kopējās izmaksas ir 298 439,23 EUR. No tām 260 000 EUR publiskais finansējums un 38 439,23 EUR pašvaldības finansējums.