Privātās pirmsskolas izglītības iestādes aicinātas pieteikties dalībai projektā

06.03.2024.

Aicinām pieteikties privātās pirmsskolas izglītības iestādes dalībai Mārupes novada pašvaldības līdzdalībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā atklāto projektu konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” - 4.3.6.6. pasākumam “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projektā.

Lai pieteiktos iespējamai dalībai projektā, lūdzam iepazīties ar NOSACĪJUMIEM dalībai projektā!

Ja nolemjat piedalīties, aicinām aizpildīt PIETEIKUMA FORMU  līdz 2024. gada 18. martam, nosūtot to uz Mārupes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi marupe@marupe.lv

 

Kontaktpersona izglītības darba speciāliste Anda Ozoliņa (e-pasta adrese anda.ozolina@marupe.lv)