Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu īstenošanu Mārupes novada attīstībai

01.02.2019.

Mārupes novada pašvaldības šogad izsludinātajā projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2019” saņemta 21 projekta ideja, no tām 16 izvirzītas konkursa otrajai kārtai. Sākot no piektdienas, 1. februāra, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par iesniegtajiem projektiem.

Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Mārupes novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot var līdz 11.februāra plkst. 17.00.

Balsot iespējams interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā “Sabiedrība/Konkursi” (http://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi). Ar vienu vārdu un e-pasta adresi var būt viens balsojums visa balsošanas perioda laikā.

Par uzvarētajiem tiks atzīti projekti, kas projektu konkursa vērtēšanas komisijas un iedzīvotāju balsojuma rezultātā saņems visaugstāko novērtējumu (iedzīvotāju balsojums sastāda 50% no rezultāta un komisijas vērtējums 50%).

Projektu īstenošanai Mārupes novadā piešķirti 30 000 eiro: rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes" līdz 10 000 eiro un rīcībā ,,Maza mēroga infrastruktūra" līdz 20 000 eiro. Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 eiro finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 eiro, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Aicinām iepazīties ar iesniegto projektu aprakstiem un izdarīt savu izvēli divos rīcību virzienos - Sabiedriskās aktivitātes un Maza mēroga infrastruktūra.

Iepazīties ar projektiem un balsot iespējams šeit: http://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas-2019 

 

Papildu informācija:

Iveta Eizengrauda

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore

Tālr.: 67149876

e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv