Biznesa Vēstniecībā aizvadīts jau trešais “Citāda skola” pasākums

03.09.2020.

Noslēdzot vasaru un tuvojoties jaunajam mācību gadam nu jau par tradīciju kļuvis Biznesa Vēstniecības organizētais pasākums “Citāda skola”, kas augusta beigās norisinājās jau 3. reizi. Šoreiz bija milzīga interese par dalību pasākumā, tāpēc visus gribētājus nemaz nebija iespējams apstiprināt, bet tomēr tie, kuri pieteicās visātrāk varēja piedalīties apmācību programmā, kas šoreiz ietvēra ne tikai teoriju un uzņēmēju (SIA “SilJa” valdes priekšsēdētājas Silvas Jeomanovas-Mauras un restorānu tīkla “Hercogs” vadītāja un īpašnieka Andra Rūmīša) pieredzes un iedvesmas stāstus, bet arī praktiskas radošās darbnīcas un ekskursiju uzņēmumā SIA “SilJa”. Bērnu un jauniešu apmācības un gatavošanās šogad finansēja Mārupes novada Dome, projektu konkursa "Mārupe-mūsu mājas 2020" ietvaros.

citāda skola 3

citāda skola 3

citāda skola 3

citāda skola 3

citāda skola 3

Savukārt, noslēguma pasākums šogad bija mazākā mērogā kā citus gadus, bet neskatoties uz lietaino un nedaudz rudenīgo laiku, tomēr kopējā pasākuma atmosfēra bija bezgala pozitīva un pacilājoša. Bērni 2 stundu garumā pārdeva savus pašdarinājumus un demonstrēja apmācībās apgūtās prasmes. Jau otro reizi šajā pasākumā tika piesaistīta arī žūrija, kura ne tikai piešķīra simpātiju balvas, bet arī noteica, kurš būs pats veiksmīgākais mazais uzņēmējs. Par uzvarētājiem tika atzītas meitenes – Kira un Elizabete, kuru izveidotais uzņēmums “Mažure” pārdeva ļoti inovatīvu un interesantu lietu – kokedamu (sūnu bumbu, kurā iestādīts sukulents). Žūrijas sastāvā šoreiz bijām aicinājuši – Edīti Alksni - "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra" direktori, Lauru Kulakovu – biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāju un Lidostas Rīga Komunikācijas vienības vadītāju, Lauru Šīranti - Mārupes novada Domes Tūrisma organizatori. Kā arī žūrijas sastāvu papildināja un konsultēja Biznesa Vēstniecības vēstniece, uzņēmēja šī pasākuma idejas autore Silva Jeromanova-Maura un Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Solvita Lauzēja, kura arī vadīja teorētiskās apmācības.

Bijām pieaicinājuši arī Mārupes mājražotājus - Andra Lejnieka kūpinājumus, SimMaizi un pirmo reizi pie mums ciemojās Zemnieku saimniecība ,,Mārtiņrozes". Kā arī neiztrūkstoši mūsu sadarbības partneri fantastiskie WIVI apģērbi.

Pasākumu vadīja mārupiete - jaunā dziedātā un skolotāja Elīna Kravale, kura bija pieaicinājusi vairākus Mārupes jaunos talantīgos dziedātājus. Kā īpašais viesis priekšnesumu sniedza arī dziedātāja Beatrise Heislere. Paldies Mārupes kultūras namam un Irai Dūdumai personīgi par palīdzību koncerta apskaņošanā!

citāda skola 3

Paldies visiem, kuri atnāca un atbalstīja mazo uzņēmēju pirmos soļus biznesā! Lai bērniem un jauniešiem veiksmīgs un ražīgs mācību gads! Izturību vecākiem!

 

MMM