Bebru ielā 10, Mārupē, tiks veidota publiska vietējās produkcijas tirdzniecības vieta

13.09.2019.

es

2020.gadā tiek plānots Mārupē, Bebru ielā 10, izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks izveidota tirdzniecības vieta, kur vienuviet amatniekiem, mājražotājiem un māksliniekiem popularizēt un nodot tirdzniecībā savu produkciju, kā arī tiktu piedāvāti Mārupes novada suvenīri un sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem novadā.

bebru

Tirdzniecības vietas izveidošana tiks realizēta apstiprinātā projekta “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros. Projekta Nr. Nr.19-04-AL04-A019.2102-000002.

projekts

Īstenojot projektu, tiks apgūts publiskais finansējums 35 000 EUR apmērā. Projekta mērķis ir izstrādāt mūsdienīgu, funkcionāli drošu un kvalitatīvu tirdzniecības vietas labiekārtojumu. Projekta realizācija notiks vairākās kārtās. Pirmajā projekta kārtā tiek plānots izbūvēt tūrisma informācijas centru un otrajā kārtā labiekārtot tuvējo teritoriju, ar mūsdienīgiem labiekārtojuma elementiem, veidojot sasaisti ar esošajiem apbūves objektiem un savienojot skvēru ar esošajām  ietvēm, plānoto stāvlaukumu. Labiekārtotajā tirdzniecības vietā paredzēts apgaismojums un video novērošana.

Pie ēkas tiek paredzēta plaša transformējama (slēgta /vaļēja) terase ar zaļo jumtu.

Paralēli 2017.gadā pašvaldība izstrādāja būvprojektu administratīvā centra sakārtošanai Mārupē, kura ietvaros Bebru ielā 10, vienā no kārtām tiks realizēta arī Bebru ielas un Gaujas ielas krustojuma pārbūve par apli un autostāvvietu izbūve. Šī būvprojekta kārta tiks realizēta pēc centralizētas kanalizācijas izbūves projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupē, IV kārta” realizācijas.