Ar Eiropas fondu atbalstu labiekārtos parkus

09.06.2017.
logo_rinda_es_parki.jpg

 

Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanu divu Mārupes novadam nozīmīgu rekreācijas teritoriju attīstībai - Skultes dabas un atpūtas parka izveidei un parka labiekārtošanai pie Švarcenieku muižas, Jaunmārupē.

Skultē veidos dabas un atpūtas parku

Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanu 45 000 eiro apmērā Skultes dabas un atpūtas parka izveidei.

Šobrīd norit darbs pie būvprojekta izstrādes. Savukārt jau 2018.gada būvniecības sezonā mežā pie dienas centra “Skulte” tiks izveidots grants seguma gājēju celiņš un uzstādītas līdzsvaru laipas.

Darbi tiks veikti projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” (Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001) ietvaros. Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.

Jaunmārupē labiekārtos parku pie Švarcenieku muižas

Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanu 45 000 eiro apmērā parka labiekārtošanai pie Švarcenieku muižas.  Parka labiekārtošanu plānots veikt 2018.gada būvniecības sezonā. Projekta ietvaros tiks izveidoti grants  seguma celiņi, uzstādīti soli, atkritumu urnas un veloturētāji. Tiks atjaunots zāliens un apstādījumi.

Darbi tiks veikti projekta “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002) ietvaros. Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā - Švarcenieku muižas parku.