Aicinām pieteikties uz Pierīgas gidu mācībām

12.10.2018.

Projekts “Tūrisms kopā” ietvaros aicinām esošos un topošos Pierīgas gidus uz pasākumu ciklu “Pierīgas gidu apmācības”:

1.diena - 23. oktobrī plkst. 9.00 - 5 masti Ezerkrasti, Ozolnieki, Ozolnieku novads;

2.diena - 30. oktobrī plkst. 9.00 - Rāmavas Depkina muiža, Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas novads;

3.diena - 6. novembrī plkst. 9.00 - Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži” Vietvalži, Salas pagasts, Babītes novads.

Mācību programmu skatīt  šeit
Pieteikšanās mācībāmej.uz/giduapmacibas

Mācībās gidi iepazīs Pierīgas sešus novadus (Ķekavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku, Jelgavas), izstrādāto Tūrisma attīstības stratēģiju, tematiskos maršrutus.

Praktiskās nodarbībās noskaidrosim, kāds ir gida profils, specializācija Pierīgā, kā arī iepazīsimies ar gidu Jāni Zariņu no “pargajieni.lv”. Radošās aktivitātēs veidosim gidu savstarpējo sadarbību un noslēgumā veidosim Pierīgas gidu vizītkartes kopā ar “tues.lv” komandu.

Pasākumu cikla “Gidu apmācības” beigās tiks izsniegtas apliecības par veiksmīgu mācību beigšanu. Apliecība tiek izsniegta tikai tiem, kas ir apmeklējuši visas trīs dienas un informācija par gidiem tiks publicēta pašvaldību un partnerību mājas lapās.

Mācību dalībnieku skaits ir līdz 20 cilvēkiem. Prioritāte gidiem no sadarbības pašvaldībām Babītes, Jelgavas, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Ozolnieku novada).

Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu: info@pierigaspartneriba.lv vai zvanot: 28644888

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un Babītes,Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Plak%C4%81ts%20gidu%20apm%C4%81c%C4%ABb%C4%81m.jpg