Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas shēmu saskaņošana Mārupes novada administratīvajā teritorijā

24.03.2023.

Pašvaldības īpašumu pārvalde informē, ka no 2023. gada 1.marta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk tekstā - SOTL) objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz pašvaldības ceļiem, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, uz māju ceļiem, ielām, ceļiem-kopīpašumiem (fizisku un/vai juridisku personu kopīpašumiem) un komersantu ceļiem veic Pašvaldības īpašumu pārvalde.

SOTL objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu uz valsts autoceļiem veic VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” uz valsts autoceļiem, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem veic VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Plašāka informācija par saskaņošanu ar VSIA “Latvijas valsts ceļi” https://lvceli.lv/pakalpojumi/saskanojumi-un-atlaujas/satiksmes-organizacijas-tehnisko-lidzeklu-objektu-uzstadisanas-un-darba-vietu-aprikosanas-shemu-saskanosana/

 

Pakalpojuma sniegšanu regulē - Ceļu satiksmes likums

Iesniedzamie dokumenti:

SOTL uzstādīšanai/noņemšanai daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, uz māju ceļa, ielas, ceļa –kopīpašuma (fizisku un/vai juridisku personu kopīpašuma):

  1. Iesniegums (brīvā formā).
  2. SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.
  3. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija).
  4. Zemes gabala robežu plāna kopija.
  5. Privātās ielas, ceļa īpašnieku lēmuma izraksts.
  6. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts.

SOTL uzstādīšanai/noņemšanai uz komersanta ceļa:

  1. Iesniegums (brīvā formā).
  2. SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.
  3. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija).
  4. Zemes gabala robežu plāna kopija.

Piezīme: Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

 

Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana:

Klātienē vai neklātienē (elektroniski, pasts).

Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
E-pasta adrese: ipasumu.parvalde@marupe.lv
Tālruņa numurs: 67687148

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 30 dienas