Visas ziņas

Mārupes dienas centru novusistiem uzvaras Latvijas jaunatnes čempionātā novusā

03.03.2015.
28. februārī Tukumā norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāts novusā. Šogad Mārupes novadu sešdesmit astoņu jauniešu vidū devās pārstāvēt seši jaunieši, kas savas novusa prasmes apgūst Dienas centrā „Švarcenieki” un „Tīraine”. Jauniešu grupā Mārupes novusistēm izdevās izcīnīt visas godalgotās vietas: vieta - Marta Haņējeva vieta - Dagnija Puniņa vieta - Gabriela Kazlovska Savukārt kadetu grupā: 2. vieta - Ričijs Puķītis 17. vieta - Valentīns Ozerovs 8. vieta - Anastasija Mihejeva Kā lielu pārsteigumu no Latvijas novusa federācijas Mārupes komanda par veiksmīgāko startu citu komandu konkurencē...

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Kantora iela 126, Kantora iela 128 un Sniķeru iela 18, Mārupē, ietverot arī būvprojektu minimālā sastāvā Mārupes Ledus halles būvniecībai

02.03.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.februāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.12 „ Par nekustamo īpašumu Kantora iela 126 (kadastra Nr. 80760031013), Kantora iela 128 (kadastra Nr. 80760031003) un Sniķeru iela 18 (kadastra Nr. 80760031685), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes ietvaros tiek izstrādāts arī būvprojekts minimālā sastāvā Ledus halles celtniecībai, kas plānota nekustamo īpašumu Kantora iela 128 (kadastra Nr. 80760031003) un Sniķeru iela 18 (kadastra Nr. 80760031685) teritorijā. Detālplānojuma publiskā apspriešana...

Iznācis "Mārupes Vēstis" marta numurs

02.03.2015.
Lasiet Mārupes pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" marta numuru. Šajā numurā lasiet: Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs skaidro Mārupes pašvaldības nostāju pret "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas atzaru Mārupes novada teritorijā Kādi būs ieguvumi un kā interesēs tiek virzīts "Rail Baltica" plānotais trasējums? A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" vadītājs Juris Ivanovs: par "Rail Baltica" ietekmi uz ūdenssaimniecības infrastruktūru Mārupē Kā iesaistīties "Rail Baltica" sabiedriskās apspriedes procesā? Mārupē plānota Ledus halles celtniecība Mārupes vidusskolas fizikas skolotājs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Oši” detālplānojuma apstiprināšanu

02.03.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (sēdes protokols Nr.2) „Par nekustamā īpašuma „Oši”, kadastra Nr. 8076 011 0236, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem teritorijā, kura iekļaujas starp Kantora, Lambertu, Vārpu un Smiltnieku ielām

02.03.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.februāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.11 “Par nekustamo īpašumu „Kāpu iela 1” (kadastra Nr. 80760031180), „Kāpu iela 2” (kadastra Nr. 80760031182), „Kāpu iela 3” (kadastra Nr. 80760031181), „Kāpu iela 4” (kadastra Nr. 80760031184), „Kāpu iela 5” (kadastra Nr. 80760031183), „Kāpu iela 6” (kadastra Nr. 80760031186), „Kāpu iela 7” (kadastra Nr. 80760031185), „Kāpu iela 8” (kadastra Nr. 80760031188), „Kāpu iela 9” (kadastra Nr. 80760031187), „Kāpu iela 10” (kadastra Nr. 80760031190), „Kāpu iela 13” (kadastra Nr. 80760031191), „Smiltnieku iela 9” (kadastra Nr...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 94 , „Ziemcieši”, Sildegu iela 12, Sildegu iela 14, Sildegu iela 16, Sildegu iela 18, „Mežavēji” detālplānojuma apstiprināšanu

02.03.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (sēdes protokols Nr.2) „ Par nekustamo īpašumu Lielā iela 94 (kad.Nr.80760031623), „Ziemcieši” (kad.Nr.80760030855), Sildegu iela 12 (kad.Nr.80760031624), Sildegu iela 14 (kad.Nr.80760031625), Sildegu iela 16 (kad.Nr.80760031626), Sildegu iela 18 (kad.Nr.80760031627), „Mežavēji” (kad.Nr.80760030493) Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, „Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši” un Lielā iela 2 detālplānojuma apstiprināšanu

02.03.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13 (sēdes protokols Nr.2) “Par nekustamo īpašumu „Salmiņi” (kadastra Nr. 8076 003 0324), „Zaļozoli-1” (kadastra Nr. 8076 003 0047), „Zaļozoli-2” (kadastra Nr. 8076 003 0444), Daibes iela 47 (kadastra Nr. 8076 003 0697), „Ceļtekas” (kadastra Nr. 8076 003 0190), „Eži” (kadastra Nr. 8076 003 0191), „Rēķi” (kadastra Nr. 8076 003 0072), „Granīti” (kadastra Nr. 8076 003 0032), „Lāčudruvas” (kadastra Nr. 8076 003 0421), „Zaļozoli” (kadastra Nr. 8076 003 0320), „Alekši” (kadastra Nr. 8076 003 0626), Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076 003...

Sabiedriskā apspriede par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava

02.03.2015.
No 2015.gada 9.februāra līdz 2.martam notiek publiskā apspriešana par lokālplānojumu teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šodien, 2.martā, plkst. 18.00 Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, tiks rīkota publiskās apspriešanas sanāksme. Mārupes novada Dome 2015.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.1) „Par lokālplānojuma teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un...

Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs saņem „Ekselences balvu”

26.02.2015.
25.februārī „Ekselences balvu” par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā fizikā saņēma Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs. „Ekselences balva” tiek piešķirta fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem, kuri savās stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem, radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības. No pašiem labākajiem pieci skolotāji Āgenskalna Valsts ģimnāzijā vadīja atklātās stundas un risināja žūrijas uzdotās nestandarta situācijas. Radošas konkurences apstākļos augstāko novērtējumu fizikā saņēma mūsējais –...

Mārupes novada Dome noraida Rail Baltica atzara izbūvi Mārupes teritorijā

26.02.2015.
25.februārī Mārupes novada Dome lēmusi noraidīt paredzētajai darbībai „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība" piedāvāto risinājumu Mārupes novada teritorijā. Domes sēdē Mārupes pašvaldības deputāti lēmuši: Neatbalstīt piedāvāto risinājumu „Par paredzētās darbības „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību” un aicināt Satiksmes ministriju un citas iesaistītās puses sniegt daudzkritēriju analīzē veiktos datus, kā arī uzsākt dialogu par tehniski, ekonomiski un sociāli...

Mārupē notiks Zemessardzes Studentu bataljona apmācības

25.02.2015.
No 28.februāra plkst.9.00 līdz 1.marta plkst.17.00 Latvijas Republikas Zemessardzes 17.Pretgaisa aizsardzības bataljona štāba teritorijā, kas atrodas Mārupes novadā, tiks organizētas Zemessardzes Studentu bataljona lauka taktiskās apmācības. Mācībās piedalīsies līdz 100 zemessargiem lauku kaujas formas tērpos un bruņoti ar strēlnieku ieročiem. Mācību gaitā tiks izmantota strēlnieku ieroču salūta munīcija, sprādzienu imitatori, dūmu sveces, apgaismojuma raķetes. No plkst.22.00 līdz plkst.6.00 netiks izmantota nekāda veida munīcija.

Rail Baltica attīstītāji nesniedz ekonomisko pamatojumu dzelzceļa atzaram Mārupē

25.02.2015.
24.februārī, pēc Mārupes uzņēmēju iniciatīvas uzņēmuma “Doka” telpās notika tikšanās ar dzelzceļa projekta Rail Baltica izstrādātājiem – pilnsabiedrības "RB Latvija" pārstāvjiem. Uzņēmēji, kuri uz tikšanos bija ieradušies kuplā skaitā, bija gatavi uzklausīt projekta izstrādātāju argumentus ekonomiskajam pamatojumam par trases atzara izbūvi Mārupes novada teritorijā. Mārupes uzņēmējus pārstāvēja gan zemnieku saimniecības, gan loģistikas, gan ražošanas uzņēmumi, tajā skaitā vieni no lielākajiem komersantiem – SIA „Sabiedrība Mārupe” un SIA „Polipaks NT”. Sarunas laikā projekta attīstītāji Nila...

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

23.02.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 16.02.2015-22.02.2015. 16.02. plkst. 17:02 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu par bērna saskarsmes tiesībām Zeltrītu ielā, Mārupē. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī personas tika brīdinātas, ka nav pieļaujama bērnu iesaistīšana savstarpējo konfliktu risināšanā. 17.02. plkst. 22:50 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Mazcenu alejā, Jaunmārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar...

Pašvaldība aicina uz tikšanos jautājumos par Rail Baltica atzaru Mārupes teritorijā

23.02.2015.
Lai iepazīstinātu plašāk ar Mārupes pašvaldības nostāju Rail Baltica projekta jautājumos un informētu, kā iesaistītes sabiedriskajā apspriedē, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti uz tikšanos 26.februārī un 2.martā. 26.februārī plkst.15.00 Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē uz tikšanos aicināts ikviens Mārupes uzņēmējs. 26.februārī plkst.18.00 Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē tikšanās ar iedzīvotājiem. 2.martā plkst.18.00 Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē tikšanās ar iedzīvotājiem. Atgādinām, ka Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi...

Projektu nedēļa Mārupes vidusskolas 2.a klasē

23.02.2015.
Mūsu 2.a klases projektu nedēļas tēma bija “Mūsu vecāku profesijas”. Nedēļas garumā piedalījāmies daudz un dažādās aktivitātēs. 2.a klases skolēni LU Dabaszinātņu un matemātikas centrā Pirmdien iepazināmies ar ārsta profesiju, ko mūsu klasē prezentēja Edvarda Eglīša māmiņa Inese Eglīte, kā arī ar politiķa profesiju. Proti, pie mums viesojās Patrika tētis Andris Sprūds, kurš ir pasniedzējs RSU un Ārpolitikas institūta direktors. Otrdien klasē aicinājām arī 2.b klases skolēnus, jo Martina Bandera māmiņa mūs iepazīstināja ar Latvijas prezidentūras pasākumiem Eiropas Savienībā, jo strādā...

Sabiedriskā apspriede par teritorijas “Mazcenu dārzi” attīstību

23.02.2015.
Uzsākot lokālplānojuma izstrādi Mārupes novada teritorijai “Mazcenu dārzi”, Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādē. Lai informētu par teritorijas attīstības iespējām esošajā vasarnīcu teritorijā, tiek organizēta apspriede, kas notiks ceturtdien, 26.februārī plkst.18.00, Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē. Uz apspriedi tiek aicināti teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un ieinteresētie iedzīvotāji. Aktīvākie interesenti tiks aicināti arī iesaistīties darba grupā, kas jau ciešākā sadarbībā ar...

Par Rail Baltica projektu Mārupes Dome vēršas pie augstākajām amatpersonām

20.02.2015.
19.februārī Mārupes novada Dome ir izsūtījusi oficiālu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām – prezidentam Andrim Bērziņam, Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, kā arī Satiksmes ministram Anrijam Matīsam, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājam Andrim Jaunsleinim un Rīgas plānošanas reģiona vadītājam Edgaram Rantiņam par dzelzceļa “Rail Baltica” plānoto atzara trasējumu Mārupes novadā. Vēstulē Mārupes novada Dome vērš amatpersonu uzmanību tam, ka dzelzceļa “Rail Baltica” plānotā trasējuma ievada Rīgā caur Mārupes novadu nodošana paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai...

Lielā Talka izsludina konkursu "Pastāvēs, kas pārvērtīsies"

20.02.2015.
Lielā Talka izsludina konkursu "Pastāvēs, kas pārvērtīsies". Piedalīties var jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, biedrība, iniciatīvu centrs u.c. ciešā sadarbībā ar Lielās Talkas pašvaldības koordinatoru. Pieteikšanās konkursam ir līdz 27.februārim, konkursa norises laiks 2.marts-15.aprīlis. Lielās Talkas koordinators Mārupes pašvaldībā ir Ziedīte Lapiņa, tālr. 67149876, e-pasts ziedite.lapina@marupe.lv Balvās – pirmo trīs vietu ieguvējiem dāvanu kartes 3000 EUR; 2000 EUR un 1000 EUR ceļojumam uz paša izvēlētu gala mērķi. "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" un mums ir jāpārvēršas, lai veselīga un zaļa...

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava

20.02.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.1) „Par lokālplānojuma teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 9.februāra līdz 2.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2.martā plkst.18.00 Mārupes pamatskolā. Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties līdz 2015.gada 2.martam Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), Domes darba laikā...