Sākusies Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta publiskā apspriešana

13.07.2022.

Sākusies Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta publiskā apspriešana, kuras termiņš noteikts no 27.jūnija līdz 29.jūlijam. Tās laikā iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus novada attīstībai.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 18.jūlijā:

  • Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) plkst. 14:00
  • Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē) plkst. 18:00

Abās sanāksmēs iespējams piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/publiska-apspriesana-AP

Meeting ID: 393 653 4317
Parole: AP2028

 

afiša

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 13.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (prot.Nr.11) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 27.jūnija līdz 29.jūlijam.

2022.gada 26.janvārī tika apstiprināts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments – Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam. Lai nodrošinātu dokumentu pēctecību un sasaisti, Mārupes novada pašvaldība ir izstrādājusi  Attīstības programmu 2022.-2028.gadam – vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde notika periodā no 2021.gada septembra līdz 2022.gada jūnijam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādāšanas gaitā par turpmāko apvienotā Mārupes novada attīstību tika veikta virkne pasākumu sabiedrības iesaistei – iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, tematiskās darba grupas, iedzīvotāju forumi, konsultatīvās padomes sēdes, interaktīva aktivitāte. Šie dati tika vērtēti arī, izstrādājot Attīstības programmu 2022.-2028.gadam. Ar pārskatu par organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros var iepazīties šeit - https://ej.uz/ParskatsIAS.  

Turpinot iesaistīt sabiedrību, Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes procesā tika organizēti trīs iedzīvotāju diskusiju forumi un piecas konsultatīvo padomju sanāksmes. Diskusiju dalībnieki diskutēja par priekšlikumiem, kas aktuāli katrā nozarē un iekļaujami Attīstības programmā 2022.-2028.gadam, novada attīstības veicināšanai.

Publiskās apspriešanas laikā ar Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projektu iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodoto Attīstības programmu 2022.-2028.gadam var iesniegt līdz 2022.gada 29.jūlijam, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz adresi marupe@marupe.lv, pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167) vai atstājot pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai Babītes un Salas pagastu pārvaldē - Centra ielā 4, Piņķos. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām - nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Informāciju par Attīstības programmu 2022.-2028.gadam un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pie stratēģiskās plānošanas speciālistes Gerdas Rubīnas–Kiukucānes: gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv, tālr. 67149856.