Plāno organizēt ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu pašvaldības izglītības iestādēs

12.02.2016.

Mārupes novada Domes 2016.gada 27.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums par iepirkuma organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Piedāvājumus atklātam konkursam varēs iesniegt ēdināšanas uzņēmumi, kuri ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Līgumus par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu plānots slēgt uz vairākiem gadiem.

Iepirkums tiks organizēts saskaņā ar likumdošanas prasībām. Iestādēs bērnu ēdināšana notiks saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādātajām veselīga uztura normām un tiks ņemti vērā visi Ministru Kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” iestrādātie grozījumi, kas stājušies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un nosaka stingrākas prasības uzturam, kas tiek pasniegts bērnam izglītības iestādē. Grozījumos uzskaitīti pārtikas produkti, kuri ēdienkartē jāiekļauj katru dienu, kā arī norādīti tie, kurus aizliegts iekļaut bērnu uzturā, aprakstītas uzturvielu normas un enerģētiskā vērtība attiecīgās vecuma grupas bērniem.

Ēdināšanas pakalpojuma iepirkumā tiks piemērots vērtēšanas kritērijs, “saimnieciski izdevīgākais piedāvājums”, kurā noteicošais kritērijs būs piedāvāto produktu kvalitāte.

Tā kā iepirkuma dokumentācijas sagatavošana ir sarežģīts process, kas prasa specifiskas zināšanas bērnu ēdināšanas organizēšanas jomā, izstrādājot tehnisko specifikāciju plānots piesaistīt nozares ekspertu, kā arī tiks uzrunāti un iesaistīti izglītības iestāžu padomes.