Pierīgas partnerība izsludina LEADER projektu iesniegšanas kārtu

06.05.2021.

Vai vēlies īstenot savas idejas Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās? Uzsākt uzņēmējdarbību, bet nepieciešams atbalsts?

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2021.gada 1.jūnija  līdz  30.jūnijam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 127257,78 EUR

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 42 419,26 EUR

1.2. Darbība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”  42 419,26 EUR

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”  42 419,26  EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunkts)

 

Ar 12.kārtas pilno sludinājumu var iepazīties ŠEIT

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības stratēģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit 

Apmācības par LEADER projekta veidlapas aizpildīšanu pieejamas šeit

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Aicinām pieteikties konsultācijām, vairāk info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 ( Jolanta)