Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām saņemt līdzfinansējumu BMX sacensību organizēšanai

28.04.2022.

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu BMX Latvijas kausa 2022. gada 1. posma un 11. BMX Mārupes kausa izcīņas organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažādu vecuma grupu Mārupes novada iedzīvotājiem.

Pasākuma norises vieta: Tīraines dārzi 6, Mārupes pagasts.

Pasākuma norises laiks:

Mārupes novadā, Mārupes pagastā, Tīrainē, 2022.gadā:

07.05.2022.  - BMX Latvijas kausa 2022.gada 1.posms

08.05.2022.  - Mārupes BMX 11. kausa izcīņa

Nolikums

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022.gada 3.maijam personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Mārupes novada pašvaldības ēkā 1.stāvā, sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu marupe@marupe.lv vai pa pastu Mārupes novada pašvaldībai, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167.