Novembris sociāli pilsoniskās jomas zīmē

25.11.2022.

Novembrī novada skolās sarosījās sociāli pilsoniskās jomas skolotāji, lai kopā ar citiem skolas pedagogiem veidotu patriotisko svētku sajūtu skolās ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, parādot savu entuziasmu un prasmes.

123


Jaunmārupes pamatskolā šogad liels uzsvars tika likts uz aktivitātēm tieši 9. klasēm. 17. novembrī 9. klašu skolēni tika aicināti doties izglītojošā nodarbībā uz Ziemassvētku kauju muzeju, bet 24. novembrī - pie 9. klašu skolēniem viesojās gids no Okupācijas muzeja, lai stāstītu par 18. novembra atzīmēšanu padomju laikos. 4. – 9. klašu skolēni mēneša noslēgumā tika iesaistīt Latvijas kultūras kanona orientēšanās sacensībās skolā, sadarbībā ar LNB, bet ikdienas mācību stundās tika organizēti tematiskie stūrīši. Lai atvieglotu darbu klašu audzinātājiem, sociāli pilsoniskās jomas skolotāji arī nosūtīja informatīvus materiālus visiem pedagogiem.


Mārupes Valsts ģimnāzija šogad organizēja orientēšanas spēli ar erudīcijas jautājumiem 6. un 11. klasēm, kā arī 9. un 10. klasēm. Skolas sociāli pilsoniskās jomas skolotāji sarūpēja arī Erudīta jautājumus un informatīvos materiālus, saistītus ar Patriotisma nedēļas tematiku klašu audzinātājiem. Arī ģimnāzijas skolēni devās ārpus skolas - 12. klašu skolēni 11. novembrī devās uz nodarbību LNV muzejā un svinīgu brīdi Brāļu kapos. Kā ģimnāzijai unikālu svētku mēneša aktivitāti var minēt klašu svētku uzrunas skolas radio, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem. 


Babītes vidusskolas skolotāji arī veidoja informatīvus materiālus audzinātājiem un aktivitātes stundās no 11. līdz 17.novembrim. Skolotāji arī aktīvi piedalījās svinīgajā pasākumā skolā 16. novembrī. Savukārt Mārupes pamatskolā skolotāji iesaistījās skolas dekorēšanā un 11. novembra lāpu pasākumā skolas teritorijā. 


Sociāli pilsoniskā joma ir tā, kura novembrī sarosās visvairāk, jo tā vienmēr ir ieinteresēta pilsoniskās līdzdalības nostiprināšanā jauniešos. Šī novembra plašais pasākumu plāns to tikai pierāda, ar plānu nākošā gada pasākumu klāstu tikai paplašināt.

Sabīne Ozoliņa, Sociāli pilsoniskās joma koordinatore