Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

26.03.2015.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 16.03.2015-22.03.2015.

17.03 plkst. 17:30 tika saņemta informācija no bērnudārza personāla, ka kāds agresīvs vīrietis pārkāpj tiesas lēmumu par saskarsmes tiesībām ar bērnu. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidroti lietas apstākļi, agresīvā persona jau bija devusies prom. No bērnudārza personāla tika saņemts iesniegums par izteiktiem draudiem. Informācija pēc piekritības nodots VP.

18.03 plkst. 01:03 tika saņemta informācija, ka Skultes ielā, automašīnā skaļi klausās mūziku, kas traucē iedzīvotājiem naktsmieru. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidroti lietas apstākļi. Trokšņošana tika pārtraukta. Ar personām tika veiktas preventīvas rakstura pārrunas. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī tika brīdinātas par atbildību, kas iestājas par naktsmiera traucēšanu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

18.03 plkst. 13:30 tika saņemts izsaukums, ka Stīpnieku ceļā, Mārupē deg kūla. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidroti lietas apstākļi, no blakus īpašuma teritorijas iedzīvotājiem tika pieņemti paskaidrojumi. Ugunsgrēks tika  lokalizēts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

18.03 plkst. 16:03 tika saņemts izsaukums uz sadzīviska rakstura konfliktu Tīrainē.  Ierodoties notikuma vietā ar personām tika veiktas preventīvas rakstura pārrunas. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Konflikts tika atrisināts uz vietas.

19.03 plkst. 12:00 patrulēšana slaikā tika ievērots, ka Jaunmārupē deg kūla. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona veicot atkritumu dedzināšanu nenodrošināja ugunsdrošības pasākumu prasību ievērošanu kā rezultātā aizdegās kūla lielā teritorijā. Pēc ugunsgrēka lokalizācijas pret personu tika uzsākta administratīvā lietvedība.

19.03 plkst. 17:50 tika saņemta informācija, ka Tīraines stacijā atrodas sieviete tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka norādītā persona virzās pa Veco Jelgavas ceļu pa ielas braucamo daļu apdraudot savu un satiksmes drošību. Persona tika nogādāta pašvaldības policijas iecirknī atskurbšanai. Uzsākta administratīvā lietvedība.

19.03 plkst. 20:58 tika saņemts izsaukums no autostāvvietas Dzirnieku ielā 6 par to, ka transportlīdzekļa vadītājs izbraucot no stāvvietas nav apmaksājis pakalpojumu. Izbraucot uz notikuma vietu tika noskaidroti lietas apstākļi. stāvvietas pārstāvim tika izskaidrotas tiesības ar iesniegumu griezties VP.

21.03 plkst. 11:06 tika saņemts izsaukums par neadekvātu personu Skultē, sabiedriskā transporta pieturvietā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas, iespējams, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Persona nogādāta uz Narkoloģisko ekspertīzi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

22.03 plkst. 17:10 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē, dabas parkā uz soliņa guļ persona. Ierodoties notikuma vietā, pēc pārbaudes noskaidrojās, ka persona ir alkohola reibumā, bet neatradās tādā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Personai tika palīdzēts nokļūt  dzīvesvietā.

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223).