Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

15.05.2015.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 27.04.2015-05.05.2015.

27.04 plkst. 22:04 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka notiek remontdarbi blakus esošajā teritorijā, kas traucē naktsmieru. Ar personām, kas veica remontdarbus, tika veiktas preventīvas rakstura pārrunas. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī tika brīdinātas par atbildību, kas iestājas par naktsmiera traucēšanu.

28.04.2015. plkst. 16.05.  MNPP ieradās sieviete, kas informēja, ka viņai iekodis suns. No personas tika pieņemts rakstveida iesniegumus. MNPP amatpersonas izsniedza personai lēmumu par nosūtīšanu uz tiesu medicīnisko ekspertīzi. MNPP ir uzsākta administratīvā lietvedība.

29.04.2015. plkst. 10.00. tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, par kādu vīrieti, kas guļ kāpņu telpā un iespējams atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Ierodoties un izsaukuma vietu, izsaukumā minētā informācija apstiprinājās. Pamatojoties uz likuma „Par policiju” 12. Panta pirmās daļas 9. punktu, persona tika nogādāta dzīves vietā.

29.04.2015. plkst. 21.26. Mārupes novada pašvaldības policijā tika saņemta informācija par kādu konfliktu starp jauniešiem, kas norisinās Mārupē, Lielajā ielā. Ierodoties uz notikuma vietu, ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas. Konflikts tika atrisināts uz vietas, policijas darbinieku tālāka klātbūtne nebija nepieciešama.

02.05.2015. plkst. 03.20. MNPP patruļgrupa veica patrulēšanu pa Skultes ciemata teritoriju. Policijas darbinieki pamanīja, ka pa Skultes ielu ar lielu ātrumu pārvietojas kāda automašīna. Policijas darbinieki deva norādījumus autovadītājam nekavējoties apstāties. Notikuma vietā, t.i., automašīnā, tika pamanītas 3 personas. Vēršoties pie automašīnas autovadītājas, tika noskaidrots, ka autovadītājai līdzi nav personu apliecinošu dokumentu un autovadītāja apliecības. Policijas darbinieki ievēroja, ka autovadītāja iespējams atrodas alkohola reibuma stāvoklī, ko apliecina specifiska alkohola smaka no mutes dobuma. Uz notikuma vietu tika izsaukta VP Ceļu policija. Persona tika nodota VP iestāžu darbiniekiem tālāku procesuālu darbību veikšanai.

03.05.2015. plkst. 20.50. tika saņemts izsaukums un Jaunmārupi par kādas personas atrašanos stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kas ar savām darbībām traucē apkārtējiem. Ierodoties uz notikuma vietu, fakts apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta policijas iecirknī atskurbšanai un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai pēc LAPK 171. panta (atrašanās sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu).

05.05.2015.plkst. 13.40. tika saņemta informācija par to, ka pie Daugavas ielas, bērnu laukumā atrodas 3 nepilngadīgas personas, kas iespējams ir apreibinošo vielu ietekmē, uz ko norāda jauniešu neadekvātā uzvedība. Ierodoties uz notikumu, informācija apstiprinājās. Tika noskaidrots, ka personas, kas atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē ir nepilngadīgas. Personas tika nogādātas uz tiesu medicīnisko ekspertīzi sakarā ar alkohola ietekmes noteikšanu. Nepilngadīgas personas tika nodotas to likumiskajiem pārstāvjiem- vecākiem. MNPP ir uzsākta administratīvā lietvedība.

Laika posmā no 27. aprīļa-5. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 16 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 Pēc LAPK 421. panta 1.daļa (Par smēķēšanu neatļautās vietās)-2, LAPK 167. 2 panta 1. daļa (Par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu) —1,

LAPK 186.panta 1.daļas (Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta)  -2,

LAPK 171.panta 1. daļas (Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī ,kas aizskar cilvēka cieņu)-2pēc LAPK 106. panta 1.daļas (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu)-2, LAPK 171.panta 2.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē atkārtoti gada laikā) – 1 ,pēc Mārupes novada Domes Saistošo noteikumu neievērošanu- 6;

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223)