Izstrādāts tehniskais risinājums Mārupītes gatves gājēju celiņam no Vecozolu līdz Forstu ielai

12.02.2016.

Iepriekšējā gada nogalē, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, Mārupes novada Domes pārstāvji organizēja iedzīvotāju sanāksmi, kurā uzklausīja Mārupītes gatvei pieguļošo teritoriju nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par gājēju celiņa izbūvi no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai. Tā kā vairums iedzīvotāju sapulcē izteica konceptuālu atbalstu gājēju celiņa izbūvei, pašvaldība ir turpinājusi darbu pie šīs ieceres īstenošanas, un Mārupes novada Domes ainavu arhitekte Žanete Salzirne ir izstrādājusi gājēju celiņa  vizualizāciju un tehnisko risinājumu.

Šajā sakarā š.g. 3.martā plkst. 17:00 pašvaldība aicina uz tikšanos iedzīvotājus, lai detalizēti iepazīstinātu un pārrunātu plānoto ieceri. Īpaši aicināti Mārupītes gatvei pieguļošo teritoriju īpašnieki. Īpašniekiem, kuru nekustamos īpašumus skars plānotais projekts, tiks izsūtīts uzaicinājums piedalīties sanāksmē.

Ar izstrādātā gājēju celiņa vizualizāciju pirms tikšanās iespējams iepazīties Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29 vai www.marupe.lv.

Tehniskais risinājums un vizualizācija

Tehniskais risinājums un vizualizācija 2