Informācija aizvadītā mācību gada 9. un 12. klašu absolventiem - izcilniekiem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs

22.11.2022.

Izglītības pārvalde informē, ka saņemt savus Pateicības rakstus un dāvanu kartes par aizvadītā mācību gada sasniegumiem joprojām ļoti gaidīti Mārupes novadā deklarētie 9. un 12. klašu absolventi - izcilnieki, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. 

Pateicības rakstus un dāvanu kartes var saņemt Izglītības pārvaldē - Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, Izglītības pārvaldes darba laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.  Tālruņa numurs uzziņām: 25448489.

Izcilnieku saraksts