Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā "Kas ir aiz manām barikādēm?"

05.11.2022.

Radošo darbu konkurss “Kas ir aiz manām barikādēm?”


Eduarda Pāvula memoriālā izstāde, gatavojoties 1991. gada janvāra Barikāžu aizstāvju atceres pasākumam, kas notiks 2023. gada 22. janvārī “Vietvalžos”, aicina ikvienu, kurš jūt sevī radošu dzirksteli, piedalīties radošo darbu konkursā “Kas ir aiz manām barikādēm?”. 


Radošais darbs – dzeja, eseja, miniatūra, īss stāsts – jāiesūta elektroniski vai jānogādā klātienē “Vietvalžos”. Savā radošajā darbā autoram jāatklāj sava vēlme nosargāt kaut ko sev būtisku, ņemot vērā, ka šī brīža situācija Latvijā un pasaulē, tikpat spēcīgi kā 1991. gada janvārī, liek pārdomāt, kas mums katram ir īpaši vērtīgs un sargājams.

 

RADOŠO DARBU KONKURSA NOLIKUMS

Konkursa tēma:
„Kas ir aiz manām barikādēm?”
Darbi jāiesniedz latviešu valodā.


1. Konkursa mērķis un uzdevums:
1.1. apliecināt savu vēlmi un gatavību aizstāvēt to, kas ir svarīgs;
1.2. parādīt spēju orientēties vērtību sistēmā;
1.3. paust pieredzi un attieksmi, atklājot subjektīvi nozīmīgo savā radošajā darbā.


2. Konkursa norise:
2.1. konkurss notiek no 2022. gada 12. decembra, darbus lūdzam iesūtīt līdz 2023. gada 17. janvārim (iesniegts klātienē vai e-pasta nosūtīšanas datums);
2.2. konkursu organizē Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centra filiāle “Vietvalži” Salas pagastā;
2.3. iesūtot darbus, jānorāda:

  • autora vārds, uzvārds;
  • vecums;
  • kontakttālrunis un e-pasta adrese.

2.4 darbi jāiesūta uz e-pasta adresi: dace.ulpe@marupe.lv vai jāiesniedz klātienē Kultūrizglītības centra filiāle “Vietvalži” Salas pagastā.

Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai Mārupes novada pašvaldības komunikācijas kanālos un sociālajos tīklos, kā arī to literārai, mākslinieciskai un tehniskai rediģēšanai.

3. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
3.1. darba atbilstība tematam;
3.2. autora personiskās attieksmes un domas atklāsme;
3.3. oriģinalitāte un radošs temata risinājums;
3.4. kopta un bagāta valoda;
3.5. darbs nedrīkst būt agrāk publicēts.


4. Darba žanrs un apjoms:
4.1. darba apjoms nedrīkst pārsniegt 2500 rakstu zīmes;
4.2. darba žanru autors var brīvi izvēlēties – tas var būt domraksts, eseja, miniatūra, dzejolis (vai vairāki) vai īss stāsts.

5. Konkursa dalībnieki:
5.1. konkursā drīkst piedalīties ikviens interesents gan Mārupes novadā, gan ārpus tā;
5.2. uzvarētāji tiks noteikti 3 grupās:

  • 7 – 10  gadi;
  • 11–15 gadi;
  • 16 un + gadi.

5.3. konkursā nedrīkst piedalīties “Vietvalžu” darbinieki un konkursa žūrijas ģimenes locekļi.

6. Uzvarētāja noteikšana:
6.1. konkursa uzvarētājus nosaka Kultūrizglītības centra izveidota īpaša konkursa žūrija;
6.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā grupā nosakot labākos darbus;
6.3. žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.


7. Konkursa balvu saņemšana:
7.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas Barikāžu aizstāvju atceres pasākumā 2023. gada 22. janvārī “Vietvalžos”;
7.2. balvu iespējams saņemt tikai personiski.


Kultūrizglītības centra filiāle “Vietvalži” Salas pagastā

Aicinām piedalīties arī otrā barikāžu atcerei veltītā konkursā - lego klucīšu konkursā "Ko Tu sargā?"

Plakāts