Aicinām aizpildīt aptauju par Mārupes pilsētas identitāti

22.09.2022.

Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. 

Atsaucoties uz 15.09.2022 notikušo diskusiju "Mārupes pilsētas identitātes veidošana" esam izveidojuši nelielu aptauju saistībā ar jautājumiem, kas šajā diskusijā tika aktualizēti, tāpēc priecāsimies par viedokli arī no citiem.

Lūgums veltīt nedaudz laika (~5 min) aptaujas izpildei. To būs iespējams aizpildīt līdz 21. oktobrim.

 

APTAUJA