29.jūnijā prezentēta būvniecības iecere – Vieglo automašīnu stāvvieta 750 automašīnām īpašumā „Cildas1”

06.07.2016.

29.jūnijā Mārupes novada Domē noticis būvniecības ieceres – Vieglo automašīnu stāvvieta 750 automašīnām īpašumā „Cildas 1”, Mārupes novadā. Kad. Nr. 80760030098 – prezentācijas pasākums.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROTOKOLS

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, laika posmā no 15.06.2016. līdz 13.07.2016.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: līdz 13.07.2016., Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167 vai SIA “Tomus” birojā, Lubānas ielā 125A-17, Rīgā, LV-1073.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Unimodus”, reģ. Nr. 50103911801, Krasta iela 54, Rīga, atbildīgā persona Marius Blagnys, t. +370 640 74851.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Tomus”, reģ. Nr. 40003993674, Lubānas iela 125A-17, Rīga, atbildīgā persona Andrejs Piesis, t. 26401848.

Būvtāfeles makets

TS-1 Izbūves ģenerālplāns

2016.gada 15.jūnija Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1 Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu

2016.gada 10.jūnija Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1.1 Par būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšanu un publiskās apspriešanas nepieciešamību autostāvvietu būvniecībai nekustamajā īpašumā “Cildas” 1