Uzņēmējdarbība

1.jūlijā sākas pieteikumu iesniegšana konkursā "Mammu bizness Mārupē"

30.06.2022.

vizuālis

Mārupes novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas izsludina konkursu “Mammu bizness Mārupē 2022”. Konkursa ietvaros sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot), vai arī kuras ir dibinājušas uzņēmumus, kas reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem, var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Konkursa mērķis ir motivēt sievietes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro (divpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi), maksimālais viena projekta īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir 3 000 eiro (trīs tūkstoši eiro, 00 centi).

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās, izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam un kritērijiem, kā arī tiks vērtētas pretendentu prezentācijas un atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem.

Konkursa pieteikumu pieņemšana sāksies 1. jūlijā un tā noslēgsies 31. augustā. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji.

Aicinām jaunās māmiņas iepazīties ar nolikumu un gatavot pieteikuma dokumentāciju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • drukātā formātā, nogādājot to personīgi Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167;
  • vai nosūtot pa pastu (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņu), Mārupes novada pašvaldība, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, Mārupes pagasts, LV-2167;
  • vai elektroniski (*.doc, *.xls vai *.pdf datņu formātā) ar elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.

 

Plašāka informācija, rakstot uz e-pasta adresi: linda.ostrovska@marupe.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29330721.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Pielikums