Sports

Ņemot vērā MK noteikumu izmaiņas, no 8.aprīļa Mārupes novada sporta bāzes būs atvērtas līdz 22:00

07.04.2021.

Ņemot vērā MK noteikumu izmaiņas (punkts nr.24), no 8.aprīļa Mārupes novada sporta bāzēs mainīts darba laiks no 8:00 – 22:00.

 https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņemot 2021. gada 1. maiju (nakti no 1. maija uz 2. maiju), kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots, un 2021. gada 5., 6., 7., 8. un 9. maiju, kad reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 4.00 un beidz ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

Mārupes novada sporta bāzes un to darba laiki: https://www.marupe.lv/lv/sports/marupes-sporta-centrs/sporta-kompleksu-noslodze