Sports

Diskutējam par novada sporta laukumu attīstību

03.02.2014.

Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam paredz dažādus pasākumus novada sporta infrastruktūras attīstībai. Lai uzklausītu iedzīvotāju domas par tuvākajā laikā iecerētajām aktivitātēm, janvārī tika rīkotas sabiedriskās apspriedes par turpmāko attīstību Jaunmārupes stadionā un Gerberu ielas sporta laukumā.

Tikšanās laikā Jaunmārupē iedzīvotāji tika iepazīstināti ar divām vīzijām par Īvju ielā 5 esošā Jaunmārupes stadiona iespējamo attīstību. Savu redzējumu bija sagatavojuši un klātesošajiem izklāstīja Mārupes Sporta centra futbola treneris Agris Kokorevičs un Mārupes vidusskolas futbola treneris Jānis Vilkaušs. Plašāka diskusija izvērtās par stadiona pieejamību, kur klātesošie vienprātīgi pauda viedokli par tāda sporta laukuma nepieciešamību, kas būtu brīvi pieejams jebkurā laikā ikvienam interesentam.

Tiekoties jautājumā par sporta laukuma attīstību Gerberu ielā 1, savu vīziju iedzīvotājiem prezentēja Mārupes novada Domes deputāts Renārs Freibergs, savukārt Mārupes sporta centra treneru sagatavoto redzējumu – Agris Kokorevičs. Sākotnēji diskusijā konceptuāli tika pārrunāts jautājums, vai ideja par sporta laukuma atjaunošanu būtu attīstāma, ņemot vērā tās neērtības, ar kurām apkārtējo privātmāju iedzīvotājiem nācies saskarties līdz šim. Pēc dažādu viedokļu uzklausīšanas apspriedes dalībnieki vienojās par nepieciešamību laukumu veidot kā vietu, kas būtu piemērota aktīva brīvā laika pavadīšanai dažādām vecuma grupām. Atbalstīti tika priekšlikumi par laukuma piemērošanu individuālā sporta aktivitātēm un ielu basketbolam, kā arī par novērošanas kameru uzstādīšanu un laukuma slēgšanu nakts stundās, tādejādi nodrošinot kārtību un ierobežojot iespējamo sabiedriskā miera traucēšanu.

5.februārī novada Domē notika sporta attīstības iniciatīvas grupas sanāksme, kurā tika nolemts turpināt darbu pie novada sporta attīstības pamatnostādņu izstrādes, iekļaujot tajā arī minēto sporta laukumu attīstību. Tuvāko mēnešu laikā tiks uzsākta šo sporta laukumu projektu izstrāde, skiču stadijā sagatavojot divus sporta laukuma aktivitāšu variantus un nododot tos iedzīvotāju izvēlei. Finansējumu atbilstoši izvēlētajam variantam sporta laukumu labiekārtošanai plānots piesaistīt 2015.gadā.

Mārupes pašvaldība izsaka pateicību visiem, kas klātienē vai sniedzot savus priekšlikumus elektroniski rada iespēju iesaistīties diskusijās par turpmāko Jaunmārupes stadiona un Gerberu ielas sporta laukumu attīstību.

Sagatavoja Kate Nītiņa
Māupes novada Domes sabiedrisko attiecību speciāliste