Sabiedrība

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 

17.06.2024.

Informējam par aktuālajiem Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtajiem līgumiem. 

  •  Seguma atjaunošana Mazcenu alejas posmam no Meža ielas līdz Ošu ielai. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Līguma summa ir 996 824,31 eiro bez PVN.  

  • Ceļu ar nesaistītu minerālmateriāla segumu uzlabošana (remonts) Mārupes novadā. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ventax”.  Līguma summa ir 249 001 eiro bez PVN.  

  • Ēku fasāžu remontdarbi un iekštelpu sienu aizsardzība pret mitruma iedarbību. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tolus”. Līguma summa ir 90 712,03 eiro bez PVN.  

  • Koka logu nomaiņa un remonts dienas centram “Švarcenieki”. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būvfirma INBUV”. Līguma summa ir  34 106,48 eiro bez PVN.  

  • Bērnu rotaļu laukuma paskaidrojuma raksta izstrāde un jaunu iekārtu uzstādīšana Babītes pirmsskolas izglītības iestādei. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”. Līguma summa ir 15 091 eiro bez PVN.  

  • Kāpņu pārbūves projektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BK Māja”. Līguma summa ir 44 432,34 eiro bez PVN un 20 184,54 eiro bez PVN.  

  • Būvniecības dokumentācijas – paskaidrojuma rakstu un paziņojumu par būvniecību – izstrāde. Vispārīgā vienošanās. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JaunRīga”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sensibil”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides projektu studija”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas Namsaimnieks”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Baltic Development Consultancy”. Līguma summa ir 41 999,99 eiro bez PVN.  

  • Spuņciema velotrases būvniecība. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Legāts”. Līguma summa ir 7418,50 eiro bez PVN. 

Agnese Jankuna,  

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore