Sabiedrība

Mārupes pašvaldība jauno mācību gadu uzsāk, paplašinot vairākas izglītības iestādes

03.09.2019.

2019./2020. mācību gadā skolas gaitas Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs no 1. līdz 12.klasei uzsākuši kopumā 2800 skolēni, kas ir par 12 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atverot trīspadsmit pirmās klases, pašvaldības skolas šogad uzņem 342 pirmklasniekus. Savukārt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes šogad apmeklēs 1189 mazie mārupieši. Par skolēnu zināšanām šajā mācību gadā rūpēsies kopumā 443 pedagogi.

Lielākās investīcijas izglītībā šogad novirzītas Mārupes Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa būvniecībai, kas paveikts, piesaistot Eiropas fondu līdzfinansējumu. Pirms jaunā mācību gada sākuma, 30.augustā, atklāta jaunā trīs stāvus augstā un divarpus tūkstošus kvadrātmetru plašā ēka, kas tapusi uz skolas līdz šim vecākās ēkas - bijušās barona Rautenfelda medību muižas - pamatiem. Tajā izvietotas 13 klašu telpas (mājturības klases zēniem un meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 mūzikas klases, 2 dabaszinību kabineti, 3 svešvalodu kabineti, ģeogrāfijas un matemātikas kabineti), daudzfunkcionāla nodarbību telpa un kabineti skolas atbalsta personālam. Kopējās plānotās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” izmaksas ir 3,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2,7 milj. eiro un valsts budžeta dotācija 55,6 tūkst. eiro.

Lai nodrošinātu šī gada pirmklasniekus ar mācību procesam nepieciešamajām telpām, ar moduļu tipa piebūvēm paplašinātas Mārupes un Jaunmārupes pamatskolas. Kopējās investīcijas Jaunmārupes pamatskolas moduļa tipa būvei un aprīkojumam ir 656 278 eiro apmērā, Mārupes pamatskolai – 538 727 eiro apmērā, pašvaldībai ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Vienlaikus turpinās darbi, paplašinot Mārupes pamatskolu ar jaunu korpusu un sporta laukumu, līgums par projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību noslēgts ar SIA "Arčers". Tāpat arī tiek izstrādāts projekts jaunajam bērnudārzam Jaunmārupē ar 384 vietām, ko veic Gundara Vīksnas arhitektu birojs.

Mārupes pašvaldība arī šajā mācību gadā piešķir līdzfinansējumu 75 eiro apmērā mēnesī par vienu audzēkni, kurš mācās privātajās pamata vai vispārējās izglītības iestādēs, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums. Mārupes novada dome noteikusi arī atbalstu par privātās izglītības iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem, maksājot 264,96 eiro mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarēto bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 204,76 eiro mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarēto bērnu, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Tāpat arī pašvaldība maksā 264,96 eiro līdzfinansējumu par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Savukārt ar 188 eiro līdzfinansējumu dome atbalsta aukļu pakalpojumu sniedzējus.