Sabiedrība

Mārupes vidusskolas skolēni aicina noskatīties starptautiskam projektam radītu izrādi

16.10.2017.

Mārupes vidusskolas skolēni, piedaloties Erasmus+ projektā “GAME”, ir izpildījuši uzdevumu klasēm, balstoties uz trīs vērtībām, izveidot teātra izrādi, ko gatavi parādīt arī sabiedrībai. Ar šiem priekšnesumiem Mārupes vidusskola tiks pārstāvēta projekta “GAME” saietā Spānijā novembra beigās.

GAME ir projekts divu gadu garumā, kuru laikā skolēni no 4 Eiropas valstīm – Latvijas, Itālijas, Spānijas un Rumānijas – pilda dažādus ar Eiropas vērtībām saistītus uzdevumus, kurus šajā projektā dēvē par misijām. Nākamajā misijā skolēni veidos Eiropas Parlamenta modeli, mācīsies debatēt un dosies uz Itāliju savas idejas izklāstīt Eiropas Parlamenta deputātiem.

Skolēniem savos teātra uzvedumos ir jāpastāsta par sevi un savu personību, kā arī par māju sajūtu, kuru sniedz viņu skola. Šo izrādi skolēniem jāiestudē angļu valodā, lai tajā parādīto vēstījumu un pārliecību varētu uzklausīt un saprast arī citu valstu skolēni.

Viena no radošākajām izrādes daļām ir “labie un sliktie ieradumi”. Tā sniedz skolēniem iespēju paust savu nostāju par apkārt notiekošo, raisot pārdomas un iespējams arī izmaiņas viņu dzīvesveidā. Uzdevuma mērķis – atraisīties un izpausties radošā veidā, paužot viedokli par sev svarīgo, ļaut bērniem izvēlēties izrādes prezentēšanas veidu, kurš pēc viņu domām šķistu vispiemērotākais, un klasei, kolektīvi sadarbojoties, to arī īstenot.

Divus mēnešus veidotos skolēnu priekšnesumus sabiedrības vērtējumam nodosim trešdien, 18.oktobrī 10:30 Mārupes vidusskolas aktu zālē.

Vairāk informācijas: Aleksandrs Vorobjovs (aleksandrs.vorobjovs@gmail.com, 29964070), Mārupes vidusskolas skolotājs, projekta GAME dalībnieks.