Sabiedrība

Izdoti saistošie noteikumi par naudas balvu 9. un 12. klašu absolventiem

31.05.2024.

2024. gada 31. maijā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2024 “Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem”. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izglītojamo augstus sasniegumus mācībās, piešķirot naudas balvas par labām un teicamām sekmēm, absolvējot izglītības iestādi.

Naudas balvu piešķir pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem un Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu deklarētiem citas Latvijas Republikas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem, ja absolventa vidējais sekmju vērtējums gadā nav zemāks par astoņām ballēm un nevienā mācību priekšmetā nav vērtējuma, kas ir zemāks par septiņām ballēm.

9. klašu absolventiem piešķir naudas balvu 50 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, savukārt 12. klašu absolventiem piešķir naudas balvu 75 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Papildus noteiktajai naudas balvai absolvents saņem pašvaldības domes priekšsēdētāja parakstītu diplomu.

Lai saņemtu naudas balvu, citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes absolvents vai viņa likumiskais pārstāvis līdz kalendāra gada 31. augustam iesniedz Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē iesniegumu, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs un pievienots attiecīgās vispārējās izglītības iestādes direktora apliecinājums par absolventa atbilstību šo saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

 

 

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar Elitu Lecko (elita.lecko@marupe.lv, 25448489).

 

 

Saistošo noteikumu izpildei Mārupes novada pašvaldības 2024. gada budžetā paredzēti 23 275 eiro.

Šo noteikumu izdošana ir brīvprātīga pašvaldības iniciatīva.

Saistošo noteikumu pilns teksts.

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa