Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

11.12.2019.

Laika posmā no 16.novembra līdz 8.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 91 izsaukumus.

16.11.2019. plkst. 15.13 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur divas personas pārmeklē atkrituma urnas un nesavāc aiz sevis izmestos atkritumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā  informācija apstiprinājās. Personas savu vainu atzina un visus atkritumus savāca. Pašvaldības policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

17.11.2019. plkst. 01.45 Patrulēšanas laikā policijas darbinieki ievēroja, ka Lapiņdambja rajonā deg dārza mājiņa. Nekavējoties uz notikuma vietu tika izsaukti atbildīgie dienesti. Par notikušo informēta Valsts policija, kura veiks tālākās procesuālās darbības. Cietušo ugunsgrēka nav.

17.11.2019. plkst. 13.06 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā īpašumā tiek dedzināti atkritumi radot piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona nelielā daudzumā dedzina bioloģiskos atkritumus. Personai tika izskaidrots ierašanās iemesls un tika norādīts, ka atkritumus dedzināt ir aizliegts. Persona nekavējoties ugunskuru nodzēsa un atvainojās par radušos situāciju. Policijas darbinieki izvērtējot lietderības apsvērumus ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

19.11.2019. plkst. 17.42 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē uz autoceļa A5 deg automašīna. Nekavējoties tika informēts glābšanas dienests. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Ugunsgrēks tika lokalizēts. Aizdegšanās iemeslu noskaidros Valsts policijas darbinieki, kuri ieradās notikuma vietā. Neviena persona ugunsgrēkā nav cietusi.

24.11.2019. plkst. 00.44 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie kāda īpašuma uz zemes guļ divas personas iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Tika konstatēts, ka personas ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādātas pašvaldības policijā. Par notikušo uzsāktas administratīvās lietvedības.

26.11.2019. plkst. 15.16 Patrulēšanas laikā tika ievērots, ka pa Rožu ielas braucamo daļu pārvietojas kazas traucējot ceļa satiksmi. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidrojas dzīvnieku īpašnieku un veica pasākumus lai novērstu satiksmes apdraudējumu. Dzīvnieku īpašnieks paskaidroja, ka dzīvnieki ir izkļuvuši no īpašuma un apņēmās novērst nožogojuma bojājumus, lai dzīvnieki nevarētu atkārtoti patvaļīgi izkļūt no tā. Pašvaldības policijas darbinieki izvērtējot lietderības apsvērumus ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu neuzsākot administratīvo lietvedību.

01.12.2019.  plkst. 22.47 tika saņemts izsaukums no taksometra vadītāja par to, ka atvedot klientu, kurš bija stiprā alkohola reibumā vairs nevar izbraukt no īpašuma pagalma, jo automātiskie vārti ir aizvērušies un klients iegājis īpašumā un vairs nav sasniedzams. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka persona nereaģēja un vārtus nebija iespējams atvērt bez to bojāšanas tika pieņemts lēmums taksometru līdz rītam atstāt īpašuma pagalmā. Taksometra vadītājs piekrita risināt jautājumu no rīta pārrunu ceļā.

01.12.2019. plkst. 22.55 Policijas darbinieki patrulēšanas laikā Skultē ievēroja, ka sabiedriskā transporta pieturvietā uz soliņa guļ persona. Pēc pamodināšanas noskaidrojās, ka persona nav alkohola reibumā, bet ir bezpalīdzīgā stāvoklī. Ņemot vērā, ka personai nebija pastāvīgas dzīvesvietas un ārā bija auksts, tā tika nogādāta nakšņošanai Sarkanā krusta patversmē.

02.12.2019. plkst. 23.03 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur nepieciešama palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem agresīvas personas savaldīšanai. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir agresīva, tādēļ tika sniegts atbalsts personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.   

Laika posmā no 16.novembra līdz 8.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 30 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 106.panta (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana)-1;

Pēc LAPK 149. 23 panta 2. daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 5;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 19;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 3.