Sabiedrība

Domes ziņasVisas ziņas

Detālplānojumi
18.01.2022.

Paziņojums par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A (Mārupē, Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Pūces
18.01.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” (Mārupē, Mārupes pagastā) teritorijai