Sabiedrība

Domes ziņas

25. jūnijā tiks uzsākti seguma atjaunošanas būvdarbi Mazcenu alejas posmam no Meža līdz Ošu ielai

Iela blakus Mārupes Mūzikas un mākslas skolai
21.06.2024.
Informējam, ka no nākamās otrdienas, 25. jūnija, tiks uzsākti seguma atjaunošanas būvdarbi Mazcenu alejas posmam no Meža līdz Ošu ielai ar autobusu apgriešanās laukuma, pieturvietas un auto stāvlaukuma izbūvi pie Mārupes Mūzikas un mākslas skolas. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “C3” izstrādāto būvprojektu. Būvprojekta risinājums paredz Mazcenu alejas brauktuves seguma un Neriņas upes caurtekas pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, apgaismojuma un autobusu pieturvietu pārbūvi, auto stāvlaukuma un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūvi un labiekārtojumu. Saskaņā ar 2024. gada 30...

Paziņojums par SIA "Industry Service Partner" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Jaunmārupē

Balts radiators
20.06.2024.
2024. gada 14. jūnijā SIA “Industry Service Partner” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums Ražošanas tarifs 90.31 92.60 2.5% Pārvades un sadales tarifs 22.09 20.53 -7.1% Tirdzniecības tarifs 0.18 0.22 22.2% Siltumenerģijas...

Par īpašumu “Olīvas” un “Liesmas A” Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
20.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 41 (prot. Nr. 10) “Par nekustamo īpašumu “Olīvas”, kadastra Nr. 8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 4. jūlijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1...

Aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki

Aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki
20.06.2024.
15. jūnijā tika aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki “Kopā gudrāk, labāk!”, pulcinot vairāk nekā 200 apmeklētāju. Tie bija svētki ģimenēm ar iespēju izzināt vienkāršas, ērti pielietojamas un praktiskas metodes, kā veicināt un praktizēt pašvadītu mācīšanos. Pasākumu atklāja zinātnes skolas "Laboratorium" izrāde, ļaujot visiem apmeklētājiem sajust savu izelpu, nogaršot sasaldētu kukurūzu un pat paturēt sasaldēto izelpu plaukstā. Visas dienas garumā bija iespēja piedalīties burtu, mākslas, zinātņu, kustību studiju aktivitātēs, mācoties izprast un dzīvē pielietot pašvadītās mācīšanās...

Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem lieliski panākumi starptautiskā jauno vijolnieku un čellistu konkursā

Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem lieliski panākumi starptautiskā jauno vijolnieku un čellistu konkursā
19.06.2024.
No 10. līdz 16. jūnijam Babītes Mūzikas skolas stīgu instrumentu spēles audzēkņi Jēkabs (1. čella klase, skolotāja Anita Roze) un Gustavs Dubinskis (5. vijoles klase, skolotāja Elita Kolča) veiksmīgi piedalījās VII Starptautiskajā Saulius Sondecis jauno vijolnieku un čellistu konkursā. Jēkabs Dubinskis ieguva 2. vietu savā grupā, bet Gustavs Dubinskis ierindojās starp trīs diplomandiem. Jaunos mūziķus vērtēja starptautiska žūrija. Čella specialitātē žūrijas priekšsēdētājs bija pasaulē slavenais čellists David Geringas, bet vijoles spēli vērtēja pasaulē viens no ievērojamākajiem meistariem...

Piesaistot Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

Piesaistot  Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde
19.06.2024.
Projekta mērķis - atbilstoši vienlīdzības pieejas principam veicināt pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām bērnu grupām. Piedaloties “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" SAM 4.2.1.7. pasākumā "Pirmsskolas izglītības iestāžu...

Investīciju projektu īstenošana Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēka saulrietā
19.06.2024.
2024. gads ir pusē, un aktīvi notiek investīciju projektu īstenošana. Investīciju plāns 2024. gadam ir apjomīgs – 13 966 381 eiro apmērā, no kuriem 5,7 miljoni eiro ir uzsāktie projekti no 2023. gada. Lielākās investīcijas ir ielu un ceļu infrastruktūras attīstībai, izglītībai, inženiertehniskajai infrastruktūrai, sportam un aktīvajai atpūtai, videi un publiskajai ārtelpai. Izglītība – 3 105 428 eiro: pabeigti projektēšanas darbi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Tīrainē, plānots uzsākt būvniecības darbus; plānots uzsākt projektēšanas darbus jaunas pirmsskolas izglītības...

Par īpašumu “Meža putni”, “Meža ogas” un “Meža Vēji” Dzilnuciemā Babītes pagastā darba uzdevuma termiņa pagarinājumu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
19.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 39 (prot. Nr. 10) “Par nekustamo īpašumu “Meža putni” (kadastra Nr. 8048 007 0998), “Meža ogas” (kadastra Nr. 8048 007 0994) un “Meža Vēji” (kadastra Nr. 8048 007 0996), Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2026. gada 25. maijam. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19...

8 praktiski padomi, kā izvairīties no smakām bioloģisko atkritumu konteineros

Sievietes rokā virtuves nazis ar kuru tiek kaplēta rukola
19.06.2024.
Bioloģisko atkritumu šķirošana ir aktuāls veids, kā samazināt sadzīves atkritumu apjomu gan savā mājsaimniecībā, gan atkritumu poligonos. Taču, pienākot siltākiem laikapstākļiem, rodas bažas par iespējamo smaku, kas varētu rasties šajos konteineros. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” speciālisti un Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas eksperte Rūta Bendere bioloģisko atkritumu šķirošanas pilotprojekta “Pūt vai nepūt?!” ietvaros dalās padomos, kas palīdzēs izvairīties no smakām, šķirojot bioloģiskos atkritumus. Jāņem vērā, ka bioloģiskie atkritumi nav jauni atkritumi –...

18. jūnijā no plkst. 21.00 Gaujas un Ventas ielas krustojumā Mārupē tiks veikti remontdarbi; plānoti satiksmes ierobežojumi

Ielu krustojums, aplis
18.06.2024.
Informējam, ka no 18. jūnija plkst. 21.00 līdz 19. jūnija plkst. 6.00 Gaujas un Ventas ielas krustojumā Mārupē tiks veikti ceļa remontdarbi. Būvdarbu laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi, tai skaitā satiksme var tikt slēgta. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pārvietoties atbilstoši uzstādītajiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Pašvaldības īpašumu pārvalde

Izlaidumi mūzikas un mākslas skolās

Izlaidumi mūzikas un mākslas skolās
18.06.2024.
51 - tik daudz audzēkņu aizvadītajā mācību gadā absolvējuši mūzikas un mākslas skolas Mārupes novadā! 14 absolventi Babītes Mūzikas skolā, bet 37 - Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Lai iegūtās profesionālās zināšanas mākslas un mūzikas jomā ir labs pamats turpmākajā darba un dzīves ceļā! Babītes Mūzikas skolu absolvēja 14 audzēkņi. Mārupes Mūzikas un mākslas skolu absolvēja 37 audzēkņi.

Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs maijā pieņemtie lēmumi īsumā

Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs maijā pieņemtie lēmumi 
17.06.2024.
2024. gada 20. maijā notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes ārkārtas sēde, kurā izskatīts viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts. Lēmums īsumā Uzdot Mārupes Valsts ģimnāzijai izdarīt grozījumus noteikumos “Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. klasē 2024./2025. mācību gadā”. PROTOKOLS 2024. gada 29. maijā notika Pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 53 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Lēmumi īsumā Papildināt Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras amatu sarakstu ar klientu apkalpošanas speciālistu (0,5...

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 
17.06.2024.
Informējam par aktuālajiem Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtajiem līgumiem. Seguma atjaunošana Mazcenu alejas posmam no Meža ielas līdz Ošu ielai. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Līguma summa ir 996 824,31 eiro bez PVN. Ceļu ar nesaistītu minerālmateriāla segumu uzlabošana (remonts) Mārupes novadā. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ventax”. Līguma summa ir 249 001 eiro bez PVN. Ēku fasāžu remontdarbi un iekštelpu sienu aizsardzība pret mitruma iedarbību. Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu...

Izplatīts oranžais brīdinājums; vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un iespējama arī krusa

Pelēki negaisa mākoņi virs pļavas
17.06.2024.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šodien, 17. jūnijā, tuvākajās 1-3 stundās Latvijas centrālajos un austrumu rajonos turpinās attīstīties negaisa mākoņi, vietām gaidāmas ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī krusa. Brīdinājums spēkā no 17. jūnija plkst. 14.20 līdz 23.00. Brīdinājuma līmenis: X ZAĻŠ DZELTENS ORANŽS SARKANS Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami Esi informēts! Esi gatavs! Rīkojies! ESI GATAVS ļoti stipram pērkona negaisam! Ja vien iespējams, nekavējoties meklē patvērumu slēgtās telpās un seko...

Izdots "Mārupes Vēstu" jūnija numurs

Izdots "Mārupes Vēstu" jūnija numurs
17.06.2024.
2024. gada 17. jūnijā izdots Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" jūnija numurs! Šajā izdevumā lasiet: 1. Uzsākti remontdarbi Daibes ielā; posmā no Vērdiņu ielas līdz Lielajai ielai satiksme tiks slēgta; 2. Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekām; 3. 18. un 19. jūlijā Babītes un Salas pagastā notiks elektrotehnikas un lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija; 4. 7. jūlijā aicinām pieteikties fotoorientēšanās ekspedīcijai Piņķos un bezmaksas pārgājienan Salas pagastā 20. jūlijā; 5. Vēlam sajust...

Noslēdzies lekciju cikls topošajiem un jaunajiem vecākiem

Noslēdzies lekciju cikls topošajiem un jaunajiem vecākiem
17.06.2024.
No aprīļa sākuma līdz maija beigām notikuši divi semināru cikli topošajiem un jaunajiem vecākiem: Pirmais semināru cikls bija veltīts vecāku izglītošanai par sagatavošanos dzemdībām, pašām dzemdībām un bērnu aprūpi pēc tām. Otrais semināru cikls bija veltīts zīdīšanas jautājumiem, sākot no pirmās dienas. Lekcijas notika tiešsaistē un bija ļoti pieprasītas, gandrīz vienas nedēļas laikā bija pietiekušies vairāk nekā 100 dalībnieku katrā lekcijā. Pasākumi notika sadarbībā ar Latvijas Zīdīšanas asociāciju. Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Mārupes pamatskolai 75

Mārupes pamatskolai 75
17.06.2024.
7. jūnijā Mārupes pamatskola svinēja nozīmīgu notikumu - 75 gadu jubileju. Gatavošanās svētkiem notika jau kopš janvāra. Katru mēnesi tika akcentēta katra skolas vērtība (zinātkāre, izaugsme, atvērtība, cieņa, atbildība, ģimeniskums), ievijot to kādā skaistā pasākumā vai notikumā. Tika rīkotas gan meistarklases, darbnīcas, konkursi, foto orientēšanās un sirsnīgi koncerti. Svētku kulminācija bija 7. jūnija svinīgais pasākums-koncerts, kur kopā ar esošajiem un bijušajiem kolēģiem, tuvākajiem draugiem atskatījāmies uz paveikto, vienojāmies kopīgās dziesmās un vienkārši pabijām kopā. Pēc svinīgā...

No 18. jūnija līdz 5. jūlijam vairākās ielās Babītes pagastā paredzēti remontdarbi; tiks ierobežota piekļuve nekustamajiem īpašumiem

Ielas seguma virsmas apstrāde, remontdarbu tehnika
14.06.2024.
Lai uzlabotu ceļu kvalitāti un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus, no 18. jūnija līdz 5. jūlijam vairākām ielām Babītes pagastā tiks veikta ceļu seguma divkārtu virsmas apstrāde, kā rezultātā īslaicīgi tiks ierobežota arī piekļuve pie nekustamajiem īpašumiem. Divkārtu virsmas apstrādes rezultātā grants seguma vietā ceļš iegūst melnu segumu, kas līdzinās asfaltam. Ar šādu metodi uzlabotais ceļa segums neput un šādiem ceļu posmiem nav nepieciešams veikt greiderēšanu. Šis segums pasargā ceļu arī no klimatisko apstākļu (ūdens) iedarbības. Jāņem vērā, ka ceļi ar divkārtu virsmas...

Ielu un ceļu būvdarbu aktualitātes jūnijā

Mārupes ielu krustojums no drona skata
14.06.2024.
Zemāk apkopotas ielu un ceļu remontdarbu aktualitātes jūnijā Mārupes novadā: Mārupe un Mārupes pagasts Izsludināts būvniecības iepirkums satiksmes drošības uzlabošanai (luksofora izbūve) Kantora un Lielās ielas krustojumā. Notiek projektēšanas darbi Zeltiņu ielas pārbūvei no Lielās ielas līdz valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas) Mārupē. Pabeigta gājēju celiņa izbūve gar Ziedkalnu un Mazcenu aleju no Loka ceļa līdz Mārupes Mūzikas un mākslas skolai. Notiek objekta nodošana ekspluatācijā. Noslēdzies būvniecības iepirkums Pededzes ielas pārbūvei posmā no Daugavas ielas...

Par īpašuma “Staltbrieži” Straupciemā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
14.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 40 (prot. Nr. 10) “Par nekustamā īpašuma “Staltbrieži” (kadastra Nr. 8088 004 0398) Straupciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1. stāvā. Papildus tiek nodrošināta...