Sabiedrība

Domes ziņas

Demogrāfiskie rādītāji Mārupes novadā 2023. gadā

Demogrāfiskie rādītāji Mārupes novadā 2023. gadā
21.02.2024.
2023. gadā Mārupes novadā deklarēti 437 jaundzimušie (228 zēni un 209 meitenes), (no tiem Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 280 jaundzimušie), reģistrēts 221 mirušais (tostarp Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā – 138), noslēgtas 169 laulības, no tām trīs baznīcā. JAUNDZIMUŠIE 38% (105) gadījumu Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērni bija pirmie bērni ģimenē, savukārt 16% (44) jaundzimušo ir trešie bērni ģimenē, astoņos gadījumos 2023. gadā dzimušais bērniņš bija ceturtais bērns ģimenē, pa vienam gadījumam – piektais un sestais. Nodaļā reģistrēti arī četri dvīņu...

Aicinām darbā Piņķu multifunkcionālā stadiona pārzini un administratoru

Aicinām darbā Piņķu multifunkcionālā stadiona pārzini un administratoru
21.02.2024.
VAKANCES BABĪTES SPORTA KOMPLEKSĀ PIŅĶU MULTIFUNKCIONĀLĀ STADIONA PĀRZINIS Pienākumi: nodrošināt laukuma un tehnisko ēku tehnisko sagatavotību, un tās sekmīgu funkcionēšanu; iekšējo elektrotīklu, apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas un signalizācijas sistēmu  ikdienas uzturēšanu; uzraudzīt stadiona teritoriju, tehniskās ēkas un inventāru; realizēt dažādus ar infrastruktūru saistītus remontdarbus un uzlabojumus; kontrolēt un uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu. Prasības: vidējā izglītība; komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saskarsmes...

PII "Mārzemīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu

PII "Mārzemīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu
21.02.2024.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU ( pilna slodze) Prasības pretendentiem/-ēm: vismaz vispārējā vidējā izglītība; latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī; prasme plānot un organizēt savu darbu, labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem un kolēģiem; augsta atbildības sajūta pret savu veicamo darbu. Galvenie darba pienākumi: palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam īstenot pedagoģisko darbu un organizēt bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu, palīdzot sagatavot izglītojamos sekmīgai...

Notikusi tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izbūves projektiem Mārupē un Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības pārstāvju sanāksme ar iedzīvotājiem Centrālās pārvaldes telpās
20.02.2024.
Vakar, 19. februārī, Centrālās pārvaldes ēkā norisinājās tikšanās ar novada iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā, konkrēti, par Mārupē un Mārupes pagastā ieplānotajām būvniecības iecerēm Dzelzceļa ielas un Tīraines, Rožu ielas un Vecozolu ielas posmos. Tikšanās mērķis bija informēt iedzīvotājus par iecerētā projekta risinājumiem, tai skaitā nepieciešamo koku nociršanu, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pārrunāt radušos iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ierosinājumus. Sanāksmē piedalījās Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, Izpilddirektora vietniece...

Par īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu 

Starptautiskās lidostas Rīga teritorija ar lidmašīnu stāvvietām
20.02.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 31. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 3) “Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”. Detālplānojuma grozījumi stājas spēkā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 14.02.2024., publikācijas Nr.:2024/32.12. Ar detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanos daļā par detālplānojuma grozījumu teritoriju spēku zaudē ar Mārupes novada domes 2013. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 6.2 (prot. Nr. 3) apstiprinātais...

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 
20.02.2024.
Publisko iepirkumu kārtībā noslēgtie līgumi Paskaidrojuma rakstu izstrāde un nožogota suņu treniņu un pastaigu laukuma izveidošana Mārupes novadā (projekts tiek īstenots ar līdzfinansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitāte 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas””). Līgums noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Warss+”. Līguma summa – 47 555 eiro bez PVN. Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada...

2024. gada janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs lemtais īsumā

2024. gada janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs lemtais īsumā
20.02.2024.
2024. gada 18. janvārī notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts viens lēmumprojekts par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Personas datu aizsardzības un tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību nodrošināšanas nolūkā šī domes sēde bija slēgta. 2024. gada 31. janvārī notika Pašvaldība domes sēde, kurā tika izskatīti 38 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Lēmumi īsumā Apstiprināt Mārupes novada Pašvaldības policijas nolikumu, kas stājas spēkā 2024. gada 1. februārī. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes...

Mārupes novada būvvalde aicina darbā būvinspektoru

Mārupes novada būvvalde aicina darbā būvinspektoru
20.02.2024.
Mārupes novada būvvalde aicina darbā uz nenoteiktu laiku BŪVINSPEKTORU Prasības pretendentiem: atbilstība Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām; pretendentam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā; normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne; ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, vēlams arī AutoCad vai MicroStation, BIS portālā, BIS 2 profilā...

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina par drošu un atbildīgu traktortehnikas ekspluatāciju

Lauksaimniecības traktori zaļā pļavā
20.02.2024.
Līdz ar pavasari strauji tuvojas arī aktīvā lauksaimniecības sezona, kas nozīmē pastiprinātu traktortehnikas (turpmāk - TR) izmantošanu tautsaimniecībā. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) jau ar martu dosies veikt valsts tehnisko apskati TR maksimāli tuvu tās atrašanās vietai un arī atgādina par drošu un atbildīgu tehnikas ekspluatāciju, ko apliecina derīga VTUA izsniegta uzlīme vai talons. Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Tuvākie traktortehnikas...

Notikusi pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izbūves projektiem Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldības pārstāvji un Piņķu iedzīvotāji tiekas sanāksme Piņķos par jaunas veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā.
19.02.2024.
15. februārī Piņķos norisinājās pirmā tikšanās ar novada iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā, konkrēti, par Babītes pagastā ieplānotajām būvniecības iecerēm Babītes, Priežciema un Piņķu posmos. Tikšanās mērķis bija informēt iedzīvotājus par iecerētā projekta risinājumiem, tai skaitā būvdarbu vajadzībām nepieciešamo koku nociršanu, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pārrunāt radušos iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ierosinājumus. Sanāksmē piedalījās Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš, Pašvaldības īpašumu...

Paraksta sadarbības memorandu kvalitatīvas izglītības veicināšanai

Paraksta sadarbības memorandu kvalitatīvas izglītības veicināšanai
19.02.2024.
16. februārī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Universitāte (LU) sadarbības memorandam, kas paredz veicināt kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošināt skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, pievienojušās vēl 12 pašvaldības, tai skaitā Mārupes novada pašvaldība, un Daugavpils Universitāte. LU un IZM jau iepriekš parakstījusi sadarbības memorandu ar Rīgas valstpilsētas un Madonas novada pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā. LU un IZM aicinājumam memorandam pievienoties arī citām pašvaldības un izglītības...

Par īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1. zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
19.02.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 31. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 3) “Par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 14.02.2024., publikācijas Nr.:2024/32.11). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Ar lēmumu var iepazīties arī...

Izdots "Mārupes Vēstu" februāra numurs

Izdots "Mārupes Vēstu" februāra numurs
19.02.2024.
2024. gada 19. februārī izdots Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" februāra numurs. Šajā numurā lasiet: Pieņemts Mārupes novada pašvaldības 2024. gada budžets; Aicinām pieteikties atbalstam daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un pagalmu labiekārtošanai; Investīciju projekti 2024. gadā; Aicinām izvirzīt kandidātus darbam Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās ; Aicinām līdz 25. februārim izteikt viedokli un ierosinājumus par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā; 7. martā aicinām uz...

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Jaunmārupes iedzīvotājiem par meliorācijas infrastruktūru

iedzīvotāji, kas sanākuši uz tikšanos ar vadību, sēž krēslos
15.02.2024.
Vakar, 14. februārī, Mārupes novada pašvaldība organizēja tikšanos ar novada iedzīvotājiem Jaunmārupē, lai apspriestu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar meliorācijas infrastruktūru un applūšanas riskiem. Tikšanās mērķis bija informēt sabiedrību par esošo meliorācijas sistēmas stāvokli, iepazīstināt ar tālāko pašvaldības rīcības plānu, kā arī uzklausīt iedzīvotāju viedokli un atbildēt uz jautājumiem. Sanāksmē piedalījās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš, izpilddirektore Agnese Jankuna, būvvaldes vadītāja Marina Kārkliņa, būvvaldes vadītājas vietnieks Ervīns Šedis...

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu

apkures radiators un cilvēka roka, kas regulē siltuma padevi
15.02.2024.
SIA “BABĪTES SILTUMS” informē, ka 2024.gada 12.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs. Aprēķinātais siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs (bez PVN) ar neparedzētām izmaksām/ ieņēmumiem: 112,58 eiro/MWh (terminēts līdz 30.05.2026.); Aprēķinātais siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs (bez PVN) bez neparedzētām izmaksām/ ieņēmumiem: 112,91 eiro/MWh (no 01.06.2026.). Prognozētā tarifa stāšanās spēkā: 2024. gada 1. jūnijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  vidējā lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma...

Informējam par starptautiskas reklāmas filmēšanas darbiem un tehniskā transporta novietošanu

Informācijas ikona jeb i burts uz gaiša fona
15.02.2024.
16. februārī Vācijas producentu grupa sadarbībā ar SIA "Munhhausen Productions" un SIA "Location Unit" realizēs starptautiskas reklāmas filmēšanas darbus zināmam Vācijas sadzīves tehnikas zīmolam. Filmēšanas darbi norisināsies š. g. 16. februārī Babītes pagastā, Spilvē, Dzērvju ielā 3 un Gravas ielā 70 māju interjeros. Informējam, ka māju teritorijā atradīsies filmēšanas tehniskais transports (gaismas tehnika, kameras tehnika, ģeneratori). Privātais transports atradīsies un tiks izvietots atļautajās stāvvietās vai arī pie privātmājām. Filmēšanas grupa garantē ceļu satiksmes ievērošanu...

Noslēdz sadarbības līgumu skolu metodiskā darba pilnveidei

Noslēdz sadarbības līgumu skolu metodiskā darba pilnveidei
14.02.2024.
Mārupes Valsts ģimnāzija 9. februārī uz pieciem gadiem noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju, tādējādi pildot valsts ģimnāzijas metodiskā centra funkcijas. No kreisās: Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdklans, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece Ineta Īvāne. Šī līguma ietvaros tiks organizēti kopīgi metodiski pasākumi pedagogiem profesionālās pieredzes pilnveidei. Abu ģimnāziju pedagogi sadarbosies izglītības jomas...

Pasaules Dabas Fonds meklē Klimata vēstnieku 2024

Konkursa Klimata vēstnieks attēls
14.02.2024.
Gaidot ikgadējo starptautisko vides akciju Zemes stunda, kas šogad norisināsies 23. martā plkst. 20.30, Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumu Tetra Pak aicina pieteikties konkursam Klimata vēstnieks 2024. Šogad konkursa mērķis ir īpaši izcelt un godināt cilvēkus, kuri ikdienā skaļi runā par vides un klimata aktualitātēm un motivē sabiedrību līdzdarboties. Konkursā var pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas iedzīvotājs, kas ikdienā nebaidās runāt par vides un klimata aktualitātēm, motivē sabiedrību līdzdarboties, publiski aizstāv vides intereses, tādā veidā sniedzot ieguldījumu...

Mārupes novada būvvalde aicina darbā arhitektu

Mārupes novada būvvalde aicina darbā arhitektu
13.02.2024.
Mārupes novada būvvalde aicina darbā uz nenoteiktu laiku ARHITEKTU Prasības pretendentiem: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā - arhitekta specialitātē; vēlama profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā; valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē; labas prasmes ar MS Office, MicroStation, AutoCad, BIS; labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta. Galvenie darba pienākumi: pārzināt būvniecības procesu un nodrošināt tā tiesiskumu Mārupes novada administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros...

Mārupes novada būvvalde aicina darbā juristu

Būvvalde aicina darbā juristu
13.02.2024.
Mārupes novada būvvalde aicina darbā uz nenoteiktu laiku JURISTU Prasības pretendentiem: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs; vēlama profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā ne mazāk kā 3 gadi; valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē; labas prasmes ar MS Office programmatūru; labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un augsta atbildības sajūta; prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra; Administratīvā procesa likuma, Administratīvās atbildības likuma...