Vasaras sporta svētki 2022 Piņķos

Piņķu ūdenskrātuve (Rīgas iela 1c, Piņķos, Babītes pag., Mārupes nov.)

Mārupes novada svētku ietvaros norisināsies sportiski pozitīvs pasākums "Vasaras sporta svētki 2022 Piņķos". Būs iespēja izmēģināt spēkus un sacensties savā starpā dažādos sporta veidos un sporta aktivitātēs.

Aicināti piedalīties visi novada iedzīvotāji un interesenti, lai svinētu novada svētkus aktīvā un pozitīvā gaisotnē!

KAD: 2. jūlijā plkst. 11.00

KUR: pie Piņķu ūdenskrātuves

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās komandu sporta spēlēm volejbolam un basketbolam no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.40.
Galda tenisam pieteikšanās no plkst. 11.00 līdz 11.30.


Pārējās sporta aktivitātēs pieteikšanās sacensību norises vietās no plkst. 11.00. 
Apbalvošana plkst. 15.00.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāku (likumiskā pārstāvja) parakstīta

ATĻAUJA

Atļauja pirms dalības sacensībās aizpildāma organizatora teltī. Atļauju ir iespēja arī aizpildīt 1.jūlijā Babītes sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos) no 9.00-20.00. Aizpildot atļauju, nepilngadīgais dalībnieks saņem aproci, kas jāsaglabā visu sacensību laiku. Piesakoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju, videomateriālu izmantošanai un atspoguļošanai (minot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu) Mārupes novada pašvaldības informācijas kanālos: interneta vietnē www.marupe.lv, sociālā tīkla www.facebook.com/Mārupes novads profilā, www.youtube.com un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis”. Datu pārzinis: Mārupes novada pašvaldība. Personas dati tiks apstrādāti šī pasākuma publicitātes nodrošināšanai.

"VASARAS SPORTA SVĒTKI 2022 PIŅĶOS" PROGRAMMA


Pasākuma atklāšana plkst. plkst. 10.50
No plkst. 11.00 komandu sporta spēles:

 • volejbols, laukumā  4 spēlētāji un var būt viens rezerves spēlētājs (uz smilšu laukumiem);
 • basketbols 3 x 3, laukumā trīs spēlētāji un var būt viens rezerves spēlētājs, vecuma grupas: U13 (2009. g. dz. un jaunāki), U16 (2006. g. dz. un jaunāki), Open (2005. g. dz. un vecāki). Komandas sastāvā 3 – 4 spēlētāji (-as). 

 No plkst. 11.00 līdz 14.30 visas aktivitātes:

 • sprinta skrējiens30 m* (līdz 7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-39, 40-59, 60 un vecāki);
 • futbola sitieni pa vārtiem*, punktu sistēma (līdz 7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-39, 40-59, 60 un vecāki);
 • florbola sitieni pa vārtiem*, punktu sistēma (līdz 7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-39, 40-59, 60 un vecāki);
 • tāllēkšana no vietas* (līdz 7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-39, 40-59, 60 un vecāki);
 • lodes grūšana* (10-12, 13-16, 17-39, 40-59, 60 un vecāki);
 • svara bumbu celšana* (10-11, 12-14, 15-18, 19-44, 45-69, 70 un vecāki);
 • komandu “biatlona” stafete, komandas sastāvā pieci dalībnieki  - obligāti divi pretējā dzimuma pārstāvji, kopējā komandas gadu summa 150 gadi un vairāk;
 • mešana mērķī (līdz 7 gadiem);
 • galda teniss (bez vecuma un dzimuma ierobežojuma), reģistrācija no plkst. 11.00 līdz 11.30;
 • ģimeņu stafete, komandas sastāvs: 2 pieaugušie + 1 bērns līdz 18 gadu vecumam, vai 1 pieaugušais + 2 bērni līdz 18 gadu vecumam. Ja ģimenē ir vairāk bērnu, piedalīties var visi, bet komandu vērtējumā  tiks ieskaitīta  3  ģimenes locekļu labāko rezultātu summa; 
 • basketbola metieni uz precizitāti, punktu sistēma* (14 gadi un vecāki);

* tiek vērtēti atsevišķi zēni, meitenes un vīrieši, sievietes.

 
Sacensības organizē un vada Mārupes novada pašvaldības Babītes Sporta komplekss.   

Nolikums_SPORTA_SVETKI_01072022.pdf

Apbalvošana: plkst. 15.00.