Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1

Zoom platforma

Turpinot darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes, Mārupes un Babītes novadu domes aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties diskusiju  forumos. 

AIS foruma vizuālis

Diskusiju forumos būs iespēja diskutēt, uzdot jautājumus un sniegt savus priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā. Aicinām izvēlēties Jums piemērotāko mērķauditoriju, un vēršam uzmanību, ka pirmie divi forumi orientēti uz novada iedzīvotāju interesēm, savukārt diskusijas 20.maijā un 24.maijā paredzētas specifiskāk jau pārrunājot uzņēmējiem un teritoriju attīstītajiem interesējošos jautājumus. 

Forumi norisināsies videokonferenču platformā Zoom. Dalībnieku skaits forumos netiek ierobežots, līdz ar to iepriekšēja reģistrācija pasākumam nav nepieciešama. Saite uz tiešsaistes diskusiju forumiem  un informācijai par pieslēgšanos sanāksmēm būs pieejama Mārupes un Babītes novada pašvaldību mājaslapās un citos komunikāciju kanālos. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.  

 Diskusiju forumu norises laiki:  

  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13. maijs plkst. 14:00
  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17. maijs plkst. 18:00
  • Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20. maijs plkst. 16:00
  • Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00

Paldies visiem, kas savus priekšlikumus jau ir ierosinājuši, aizpildot aptauju š.g. februārī, kā arī papildus iespējams rakstiski vēl sniegt priekšlikumus jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.- 2034. gadam izstrādei, rakstot uz Mārupes novada domes e-pastu – ilze.kremere@marupe.lv, vai sūtot pa pastu Mārupes novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 līdz š.g. 31.maijam.