28. novembrī Jaunmārupes pamatskolā | Konkurss "Dzimtā valoda kā vērtība"

Jaunmārupes pamatskola

2023. gada 28. novembrī Jaunmārupes pamatskolā konkurss "Dzimtā valoda kā vērtība"  6. - 9. klašu skolēniem. 

Piesaistītās kontaktpersonas