Visaktīvāk SIA “Eco Baltia vide” klienti atkritumus šķiro Mārupē

11.01.2024.

Visaktīvāk SIA “Eco Baltia vide” klienti atkritumus šķiro Mārupē (84 %), Pļaviņās (81 %) un Brocēnos (77 %), bet apmēram pusi respondentu atkritumus šķirot motivētu iespēja ietaupīt naudu, liecina 2023. gadā uzņēmuma veiktā klientu aptauja. Aptaujā tika izzināta un noskaidrota klientu apmierinātība ar sadarbību, pakalpojuma kvalitāti un atkritumu šķirošanas iespējām.

Aptauja rāda, ka SIA “Eco Baltia vide” klienti uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti vērtē kā ļoti labu, novērtējot to ar 8,6 punktiem (no 10). Augstākā apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti ir Skrundas reģionā (9,2 punkti), un Pāvilostas, Vecumnieku, Saldus un Grobiņas apvidū (9 punkti).

Klienti īpaši novērtē to, ka pēc pakalpojuma sniegšanas objektā vienmēr ir kārtība un tīrība (9,1 punkts) un ka pakalpojumi tiek sniegti noteiktajā laikā (8,9 punkti). Tāpat atzinīgi tiek vērtētas atkritumu šķirošanas iespējas tuvējā apkārtnē (7,6 punkti), kā arī augsta ir apmierinātība ar informāciju par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (7,8 punkti).

Atkritumus kopumā šķiro 72 % respondentu un šajā jomā attiecībā pret iepriekšējo gadu ir redzams neliels kāpums – par 1,35 procentpunktiem.

SIA “Eco Baltia vide” apsaimniekotajos reģionos visstraujāk pieaudzis to respondentu skaits, ka šķiro nolietotu elektrotehniku – šim atkritumu veidam šķirošanas rādītāji kāpuši par 40 procentpunktiem – norādot, ka to šķiro jau 79 % (iepriekš 39 %).

Tomēr augstākie šķirošanas rādītāji ir dažādiem iepakojuma veidiem. Visvairāk “Eco Baltia vide” klienti šķiro papīru un kartonu, to norādījuši 88 % respondentu (iepriekš 56 %), stiklu šķiro 87 % (iepriekš 55 %), plastmasu 82 % (iepriekš 54 %).

Iepriecinoši, ka apmēram puse no respondentiem jau aktīvi šķiro tos atkritumu veidus, kuru šķirošana ieviesta salīdzinoši nesen – 55 % šķiro apģērbu, mājas tekstilu un apavus, bet 48 % – bioloģiskos atkritumus (iepriekš 33%).

Kā galvenā motivācija šķirot atkritumus tiem, kas to jau dara, minētas rūpes par dabu (9,29 punkti no 10), iespēja ietaupīt (8,31 punkti) un uzlabotas iespējas šķirot atkritumus dzīvesvietas tuvumā (8,18 punkti). Daļu respondentu šķirot atkritumus iedvesmo bērni – šo kā motivāciju šķirot respondenti novērtē ar 6,2 punktiem.

Savukārt tiem iedzīvotājiem, kas vēl nešķiro atkritumus, galvenā motivācija to uzsākt būtu iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu (56 % respondentu). 40 % motivētu uzlabotas atkritumu šķirošanas iespējas mājsaimniecībā. Tikai 5 % atzīst, ka viņu motivācija būtu likumā noteiktā kārtība, ka atkritumu šķirošana būtu obligāta.

Lai pilnveidotu un nodrošinātu vēl kvalitatīvāku apkalpošanas servisu, SIA “Eco Baltia vide” 2023. gadā veica klientu aptauju. Aptaujā no 4. septembra līdz 23. oktobrim piedalījās 6716 respondentu no 16 reģioniem Latvijā, kuros pakalpojumus sniedz “Eco Baltia vide”.

 

SIA “Eco Baltia vide”