Izglītība

Jaunie skolotāji aicināti izmantot iespēju – pieteikties indukcijas gada atbalstam

15.04.2024.
Projekta logo

Jaunajiem skolotājiem dažādās izglītības iestādēs pieejams indukcijas gada* atbalsts. Tā galvenais mērķis ir sekmēt pedagoģijas studiju absolventu iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicināt palikšanu skolotāja profesijā.

Tuvākā uzņemšana projektā plānota no 2024. gada 17. jūnija līdz 15. jūlijam.

Projekta galvenie rezultāti:  atbalsta mehānisma izstrāde un ieviešana pedagoģijas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, tādējādi sniedzot atbalstu jaunu pedagogu piesaistei un noturēšanai izglītības iestādēs.

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

Vairāk informācijas par indukcijas gada projektu

Projekta īstenošanas noteikumi

*pirmais gads pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas, kad tiek sniegts atbalsts pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem.

Indukcijas gada projekta komanda

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.