Novada ziņas Visas ziņas

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
19.06.2024.

Par īpašumu “Meža putni”, “Meža ogas” un “Meža Vēji” Dzilnuciemā Babītes pagastā darba uzdevuma termiņa pagarinājumu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai