Notikusi tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izbūves projektiem Mārupē un Mārupes pagastā

20.02.2024.
logo

 

Vakar, 19. februārī, Centrālās pārvaldes ēkā norisinājās tikšanās ar novada iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā, konkrēti, par Mārupē un Mārupes pagastā ieplānotajām būvniecības iecerēm Dzelzceļa ielas un Tīraines, Rožu ielas un Vecozolu ielas posmos. Tikšanās mērķis bija informēt iedzīvotājus par iecerētā projekta risinājumiem, tai skaitā nepieciešamo koku nociršanu, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pārrunāt radušos iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ierosinājumus.

Sanāksmē piedalījās Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, Izpilddirektora vietniece, Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja Ilze Krēmere, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, Attīstības un plānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Liene Valtere, Pašvaldības īpašumu pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājs, ceļu būvinženieris Uldis Bārdulis, Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne, pārvaldes vadītājas palīgs Marita Fabrika, SIA "BM-projekts" ceļu projektēšanas nodaļas vadītājs Didzis Dāle un SIA "Ceļu komforts Rīga" projekta vadītājs Viktors Akentjevs.

Mārupes novada pašvaldība ar līdzfinansējumu no Eiropas Atveseļošanas fonda īsteno projektu “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā”, kura ietvaros tiks izbūvēti divi reģionāla mēroga velomaršruti - virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe un virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Pašvaldības pārstāve Liene Valtere norādīja, ka veloinfrastruktūras izbūve ir jāskata kompleksi un reģionālā mērogā. Jaunizbūvētā veloinfrastruktūra Mārupes novadā ir daļa  no vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveides Rīgas areālā un paredzēta, lai radītu priekšnoteikumus vietējā līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai jeb ikdienas mobilitātei. Tāpat projekts tiek realizēts, lai dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem un zaļās mobilitātes pieejamībai starp apdzīvotām vietām. Kā norādīja L.Valtere, pirms projekta izstrādes tika veikta priekšizpēte un iegūti divi iespējamie trases varianti, no kuriem tika izvēlēts tas, kurā ir mazāk apgrūtinājumu un kas ir ekonomiski un tehniski pamatotāks, piemēram, netiek skarti privātīpašumi un mazāk tiek skarti esošie inženiertīkli. Maršruts “Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe” kopgarums ir 14.203 kilometri, tai skaitā pārbūvēti vai no jauna izbūvēti tiks 6.750 kilometri, un veloinfrastruktūru paredzēts nodot lietošanai līdz 2026. gada 31. maijam.

Kā skaidroja Ilze Krēmere, tad “reģionālais” nozīmē to, ka šis projekts nav tikai lokāla infrastruktūra, bet tā veido savienojumus, un, ņemot vērā iedzīvotāju paradumus un ikdienu, ļoti būtiski, ka tiek veidoti savienojumi ar Rīgu. I.Krēmere minēja, ka “šis ir projekts, ar kuru mēs tikai iesākam veidot šo savienoto velo infrastruktūru, tai skaitā, paplašinot gājēju ceļu tīklu, kas ir nozīmīgi Mārupes novada iedzīvotājiem”.

Didzis Dāle iepazīstināja iedzīvotājus ar būvieceri Dzelzceļa ielas un Tīraines posmos, skaidrojot, ka konkrētais projekts sākas pie Rīgas robežas, kur tas savienojas kopā ar šobrīd izstrādē esošo Rīgas projektu – mobilitātes punktu pie dzelzceļa stacijas "Turība". Maršruta izstrādē būtisks faktors bija veloceliņa savienojamībai ar Rīgu, jo tuvākajā nākotnē plānota veloceliņa izbūve no konkrētā mobilitātes punkta līdz Graudu ielai.  Kopējais gājēju-velo ceļš Dzelzceļa ielas posmā paredzēts trīs metru plats, un to no ielas atdalīs divus metrus plata ievalka. Esošajā zaļajā zonā, kas atrodas paralēli dzelzceļa līnijai Rīga - Jelgava, tiks izbūvēts žogs, kas ierobežos gājēju kustību pār dzelzceļu, reizē saglabājot esošo pārejas vietu pretī Ventas ielai un Jelgavas ceļa krustojumā ar dzelzceļa līniju. Tāpat ir ņemts vērā iedzīvotāju ieteikums izveidot pāriešanas vietas pretī visām esošajām ielām (Mēmeles, Bebru, Ventas un Marijas iela), lai iedzīvotājiem atvieglotu nokļūšanu uz apvienotā gājēju veloceļa. Kā minēja D.Dāle, tiks saglabāta arī apgaismota gājēju pāreja pie Ventas ielas.

Veloceļš paredzēts vienā līmenī visa konkrētā posma garumā, taču vietās, kur trase pietuvojas ceļa brauktuvei, ieplānoti papildu drošības risinājumi – brauktuve ar augsto apmali, stabiņi vai barjera. Šī posma izbūvē plānots izcirst 11 kokus, taču to vietā tiks stādīti jauni 147 ozoli, veidojot ozolu aleju visā Dzelzceļa ielas garumā.

Viktors Akentjevs prezentēja būvieceri Vecozolu un Rožu ielu posmos, norādot, ka Vecozolu ielas posmā veloceļam no abām pusēm plānotas betona apmales, un trase nobīdīta maksimāli tā, lai skartu tikai tos kokus, kuriem ir acīmredzami vizuāli bojājumi. V.Akentjevs informēja, ka Vecozolu ielā grāvja posms starp Veczariņu un Mauriņu ielām tiks aizbērts, un ierīkota slēgta tipa lietusūdens savākšanas sistēma. Veloceļš mainīs ielas pusi krustojumā pie Zirgu ielas, un, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, tiks izskatīta iespēja Zirgu un Mauriņu ielas krustojumus būvēt kā izceltos krustojumus, tādējādi padarot veloceļu lietotājiem drošāku. Tāpat bija iedzīvotāju ierosinājums Zeltrītu un Vecozolu ielas krustojumu veidot regulējumu, taču kā norādīja Uldis Bārdulis, tad šī projekta ietvaros pašvaldībai nav iespēja veikt luksofora izbūvi, bet šis ieteikums tiks ņemts vērā, strādājot citu vietējās infrastruktūras projektu ietvaros.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izveidi plānota šovakar, 20. februārī, plkst. 18.00 Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39 (Mārupes Mūzikas un mākslas skolā) par Mazcenu alejas posmam izstrādāto būvprojektu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus līdz šī gada 25. februārim:

  • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
  • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
  •  vai e-pastā ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Jautājumu gadījumā vērsties pie būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles: didzis@bm-projekts.lv, tālr. nr. 26191009; SIA "Ceļu komforts Rīga" būvprojekta vadītāja Viktora Akentjeva: viktors@celukomforts.lv, tālr. Nr. 29129063, vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kontaktpersonas:

  • Inženierbūvju nodaļas vadītājs, galvenais ceļu būvinženieris Uldis Bārdulis (e-pasta adrese: uldis.bardulis@marupe.lv, tālr. nr. : 67687152);  
  • Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne (e-pasta adrese: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647).