No nākamās nedēļas atsāksies klātienes sporta nodarbības Mārupes Sporta centra audzēkņiem

15.05.2020.

Saskaņā ar 2020.gada 13.maija Mārupes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Mārupes Sporta centrs no 13.maija ir atsācis darbību un, sākot ar 18.maiju, plāno uzsākt klātienes treniņu nodarbības audzēkņiem visās sporta disciplīnās.

Treniņu procesā tiks ievēroti visi valstī noteiktie sportošanas nosacījumi ārkārtējās situācijas laikā.  Ierodoties uz treniņu nodarbību, audzēkņiem būs jāpulcējas ārpusē pie sporta bāzes, ievērojot 2m distanci. Sporta bāzē audzēkņi tiks ielaisti pēc trenera aicinājuma. Uz treniņu audzēkņiem jāierodas jau sporta tērpā, jo ģērbtuves izmantot nevarēs. Ar audzēkņiem pirms nodarbību uzsākšanas tiks pārrunāti piesardzības pasākumi, kādi jāievēro treniņa laikā.

Pēc katra treniņa nodarbības Mārupes sporta centra administratori veiks sporta bāzes dezinfekciju.

Ierodoties uz pirmo treniņu nodarbību, būs jāiesniedz vecāku parakstīta atļauja piedalīties nodarbībā. Treneri jau šobrīd sazinās ar audzēkņiem par treniņu laikiem un vietām.

Audzēkņu vecākus lūdzam izrunāt ar saviem bērniem šādus drošības pasākumus:

  • ieturēt 2 m distanci gan uz ielas, gan pirms treniņa, gan treniņu laikā, gan pēc treniņa;
  • sporta bāžu telpās pirms treniņa neienākt bez trenera uzaicinājuma;
  • uz treniņu ierasties jau sporta tērpā;
  • āra treniņiem nodrošināt bērnu ar laika apstākļiem atbilstošu apģērbu;
  • censties ierasties uz treniņiem, neizmantojot sabiedrisko transportu;
  • treniņa procesa laikā nedalīties ar savām mantām - līdzpaņemto inventāru, telefonu, tā piederumiem, ūdens pudeli, kā arī šīs mantas nelikt tuvu citu bērnu mantām;
  • pēc treniņa doties mājās un nomazgāties dušā.

Kategoriski aizliegts uz treniņu atļaut doties bērniem, kuri jūtas neveseli, tāpēc lūdzam sekot līdzi bērna veselības stāvoklim. Sadzirdot sūdzības, nekavējoties informēt ģimenes ārstu un treneri.

Neskaidrību gadījumā audzēkņus un vecākus aicinām sazināties ar treneriem.