Jaunmārupes pamatskola aicina darbā izglītības psihologu

24.01.2023.

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (pilna slodze) 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša izglītība;
 • izglītības jomas un psihologa darbību reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, prasme pielietot zināšanas profesionālajā darbībā;
 • prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu;
 • prasme sagatavot psihologa atzinumu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam;
 • prasme veidot sadarbības pārskatu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam;
 • prasme sadarboties ar citiem iestādes speciālistiem, spēja darboties komandā, ievērojot savas kompetences robežas atbilstoši Psihologu likumā un Psihologu ētikas kodeksā noteiktajam;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Galvenie darba pienākumi:

 • izglītojamā psiholoģiskā izpēte, to rakstveidā saskaņojot ar izglītojamā vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem; 
 • ieteikumu sagatavošana izglītojamā mācību, audzināšanas, uzvedības un emocionāla rakstura grūtību gadījumos, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta personālu, citām personām un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai;
 • sadarbība ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem izglītojamā problēmu risināšanā, ievērojot normatīvo aktu, profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības; 
 • rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, atbalsta pasākumu piešķiršanai izglītības procesā un valsts pārbaudes darbos vai citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos, likumiskā pārstāvja rakstiskam pieprasījumam atbilstoši psihologa kompetencei; 
 • dokumentu kārtošana atbilstoši Psihologu likumā, Psihologu ētikas kodeksā un iestādes noteiktajām prasībām; 
 • sistemātiska un regulāra profesionālās kompetences pilnveide, tostarp atbilstoši Psihologu likumā un Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumos Nr. 301 „Psihologu noteikumi” noteiktajām prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • mēnešalgu – 1350 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu – Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā.


CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: jaunmarupes.pamatskola@marupe.lv; tālr. nr. 67933594.


Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka personīgi sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.

Mārupes novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada pašvaldība, kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: marupe@marupe.lv