Arī šogad aicinām interesentus piedalīties darba biržas “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” aktivitātēs!

16.04.2021.

Mārupes novada dome kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un “Biznesa Vēstniecību” aicina darba meklētājus, jauniešus un uzņēmējus no 26. līdz 30.aprīlim piedalīties darba biržā “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”. Šogad, ņemot vērā apstākļus, plānotās aktivitātes norisināsies digitālajā vidē.

darba birža 2021 cover attēls

Nedēļas ietvaros uzņēmējiem piedāvāsim iespēju piedalīties lekcijās un saņemt konsultācijas par darba tiesību jautājumiem, aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem darba devējiem, kā arī uzzināt, kā atrast labus darbiniekus un smelties zināšanas par personāla atlases un vadības aktuālajiem jautājumiem. Darba meklētājiem tiešsaistē būs iespēja iepazīties un uzzināt vairāk par karjeras iespējām novada uzņēmumos. Plānota arī motivējoša lekcija novada vidusskolēniem.

Pilnu darba biržas “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 2021.gada programmu varat skatīt: marupe.lv/darbabirza.

Kā tas bijis arī iepriekš, arī šogad darba biržas ietvaros no 26.aprīļa tiks uzsākta Mārupes novada jauniešu reģistrācija vasaras darbam pašvaldības iestādēs, kas notiks elektroniski. Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs, varēs pieteikties jauniešu darbam vasaras brīvlaikā Mārupes novada pašvaldības iestādēs. Mārupes pašvaldība piedāvās darba vietas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem) jaunieši palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas darbus. 

Sīkāk par jauniešu nodarbinātību lasi: marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021.

Aicinām arī tuvāko novadu iedzīvotājus un uzņēmējus  būt aktīviem un izmantot iespēju bez maksas iegūt konsultācijas, piedalīties semināros, lekcijās un iepazīt Mārupes novada uzņēmumus!