1.jūnijā "Zirgzandalēs" aicina uz sarunu rītu par kāzu un krustabu senajiem rituāliem

31.05.2019.

Aicinām 1.jūnijā no 12:00 līdz 14:00 "Zirgzandalēs" uz sarunu rītu par kāzu un krustabu senajiem rituāliem, to nozīmi un īstenošanas iespējām mūsdienās.

Svētku svinēšana saskaņā ar dabu Latvijā un pasaulē raisa arvien lielāku cilvēku interesi, īpaši pilsētnieku vidū. Kāzas un krustabas ir nozīmīgi pārejas godi cilvēka mūžā. Kā šiem godiem piešķirt citādu dziļumu? Kā bagātināt šos svētkus ar iepriekšējo paaudžu pārbaudīto tradīciju spēku? Tradīcijas katra paaudze pārbauda no jauna. Ko mēs nesīsim tālāk? Kas mums no tā visa var būt derīgs? Kāpēc? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes kopā.

Sarunu vadīs: Gunta Siliņa - Jasjukeviča un Jānis Jasjukevičs. Kāzu un krustabu dziesmas sadziedāsim ar tradīciju kopu ,,RADI".

Mērķauditorija – pieaugušie.
Dalība bez maksas.

Pasākums tiek līdzfinansēts Mārupes novada domes projektu konkursa «Mārupe - mūsu mājas 2019» ietvaros.

zirgzandales