Sports

Jauni saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā

14.03.2023.

2023. gada 14. martā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2023 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk - dome) piešķir Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanu par sasniegumiem sportā.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, veselīgu dzīvesveidu, sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Mārupes novadā.

Pašvaldības finansiāla atbalsta kopējo summu Dome nosaka kārtējā gada budžetā. Pretendenta pieteikuma iesniegšana negarantē finansiāla atbalsta piešķiršanu.

Pašvaldība sniedz

  • Finansiālu atbalstu - dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs un sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.
  • Atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai, piešķirot tiesības izmantot Pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām.
  • Sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanai.

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu iespējams iepazīties ŠEIT