Sabiedrība

Tiek veidots jauns Mārupes novada Jauniešu domes sastāvs

09.04.2018.

Aicinām visdažādākos jauniešus, radošos, aktīvos, mazāk aktīvus, sportiskos, drošos, kautrīgos un visus citus, lai veidotu Mārupes novada Jauniešu domi. Piesakies līdz 7. maijam aizpildot pieteikuma anketu šeit vai iesniedz to elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi jauniesu.dome@marupe.lv vai personīgi Izglītības dienestā, Konrādu ielā 5, Mārupē jaunatnes lietu speciālistam. Pieteikuma veidlapu vari lejupielādētšeit.

Esot Jauniešu domes sastāvā Tu varēsi iegūt jaunas prasmes, satikt interesantus cilvēkus, pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē - piedalīties kultūras, izglītības, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem.

Mārupes novada Jauniešu dome ir brīvprātīgs veidojums, kurā apvienojas Mārupes novada jaunieši, lai nodrošinātu jauniešu interešu pārstāvniecību un aizstāvību, veicinātu jauniešu personīgo izaugsmi un līdzdalību sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs vietējā un valsts mērogā.

Jauniešu domes sastāvā darbojas Mārupes novada jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem, no kuriem:

6 locekļi pārstāv Mārupes novada skolu pašpārvaldes:

  • 2 pārstāvji no Mārupes pamatskolas;
  • 2 pārstāvji no Mārupes vidusskolas;
  • 2 pārstāvji no Jaunmārupes pamatskolas;
  • 2 pārstāvji no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas;
  • ne mazāk kā 2 pārstāvji no jauniešu biedrībām, iniciatīvu grupām Mārupes novadā;
  • jaunieši, kuri vēlas darboties jauniešu un novada interesēs, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

 

Piesakoties Mārupes novada Jauniešu domē Tevi sagaida radošas tikšanās, pieredzes apmaiņa un sadraudzība ar citu novadu jauniešiem, neformālās izglītības apmācības, iesaistīšanās projektos un citos pasākumos.

 

Ar Mārupes novada Jauniešu domes nolikumu vari iepazīties šeit.