Piešķirts ES finansējums Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai

10.07.2012.

eraf_logo 3_normal

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” 1. kārtai ir piešķirts līdzfinansējums no ES ERAF fonda līdzekļiem.

Minētā projekta prioritāte ir Skultē esošās ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana.

Projekta realizācija ļaus:

  • nodrošināt pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi Skultes projekta teritorijas iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām;
  • nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām, tādējādi samazinot vides piesārņojumu;
  • atjaunot morāli un tehniski novecojušo ūdenssaimniecības infrastruktūru, tādējādi nodrošinot pakalpojumu kvalitāti, drošību un pieejamību.

Šobrīd līgums par finansējumu projekta pirmās kārtas realizācijai ir parakstīts un tiek veikts iepirkums būvniecībai un inženiertehniskajai būvuzraudzībai.

Paralēli tiek strādāts pie finansējuma piesaistes arī projekta 2. kārtai, kuras ietvaros plānots realizēt kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūvi un rekonstrukciju. Tādejādi pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta visiem Skultes iedzīvotājiem.

Projekta pirmās kārtas būvniecības darbus ir plānots realizēt līdz 2013.gada beigām. Pilnībā ūdenssaimniecību Skultes ciematā ir plānots sakārtot līdz 2014. gada beigām.

Kontaktinformācija:

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi

Juris Ivanovs, valdes loceklis

Dace Šveide, projektu vadītāja

Tālrunis: 67915279

E-pasts: info@mkp.lv