No 7.jūnija plkst.10.00 sākta pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes pamatskolā

07.06.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_CMYK%2BMND.png

 

Mārupes novada Dome sadarbībā ar Biedrību "Putnis" 2018.gada vasarā,  t.i. 25.06.2018. – 29.06.2018., aicina apmeklēt “Veselības veicināšanas nometni Mārupes pamatskolā”, kas tiks organizēta Mārupes pamatskolas telpās Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā.

Nometne tiek organizēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. To 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts, tas nozīmē, ka dalība nometnē ir bez maksas. Nometnes organizators: Biedrība “Putnis”.

Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos.

Nometnes programmā paredzētas:

  • teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību;
  • izpratni veidojošas nodarbības par atkarību izraisošām vielām un procesu izplatību samazināšanu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par seksuālās veselības veicināšanu;
  • teorētiskās nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes (vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai, spēles, sacensības, stafetes, u.c.);
  • ekskursija pie veselīgas pārtikas ražotājiem.

Nometnes norises laiks: no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 29. jūnijam 5 (piecas) darba dienas no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Nometnes dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni

Pieteikšanos nometnei organizē biedrība “Putnis” un tā sākas 2018. gada 7. jūnijā no plkst. 10.00, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama šeit.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesūtīšanas secībā.