Mārupes pašvaldība īsteno ERAF finansētu projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana”

11.09.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

4.jūnijā uzsākušies būvniecības darbi Mārupes vidusskolā, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006). Mārupes vidusskolas pārbūves darbu ietvaros plānots nojaukt vecāko skolas korpusu, tās vietā uzbūvējot jaunu, mūsdienīgu ēku izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidei.

m%C4%81rupes_vidusskola2.png

Korpusā paredzēts izveidot 13 klašu telpas (mājturības klases zēniem un meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 mūzikas klases, 2 dabaszinību kabinetus, 3 svešvalodu kabinetus, ģeogrāfijas un latviešu valodas kabinetus), telpas skolas atbalsta personālam, aušanas nodarbībām, jaunu semināru un izstāžu zāli, kā arī dažādas mācību procesam nepieciešamas palīgtelpas un sanitāros mezglus. Vienlaikus ar jaunās piebūves būvniecību, paredzēts arī izremontēt skolas sporta zāli, kā arī veikt siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju dažos skolas korpusos.

Skolas pārbūvei pašvaldība radusi iespēju piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu 2 778 494 eiro apmērā, ievērojami samazinot pašvaldības pašas ieguldījumu šāda vērienīga projekta realizācijai.

Būvdarbus veic SIA “TORENSBERG”. Plānots, ka mācības jaunajā korpusā sāksies 2019. / 2020. mācību gadā.

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.