Mārupes novadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piesaisti labiekārtoti un izveidoti parki

04.09.2018.
logo_rinda_es_parki.jpg

 

Parkā pie dienas centra “Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” (Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001) ietvaros.

Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.

Projekta īstenošanā investēti 83 673 EUR bez PVN, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 EUR.

Parkā pie dienas centra “Švarcenieki” atjaunota stādījumu struktūra, izveidots funkcionāli izmantojams celiņu tīkls ar atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām un velo turētājiem, uzstādīts informācijas stends. Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002) ietvaros.

Projekta īstenošanā investēti 48 874 EUR bez PVN, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 EUR.

Līdz septembra beigām parkā tiks ierīkots apgaismojums.

Parki tiks atklāti “Eiropas Mobilitātes nedēļas 2018” ietvaros, kas norisināsies no 16.-22.septembrim. Informācija sekos www.marupe.lv.